Radar · Djurrätt

Sjukdom sprider sig bland grisar i Kina

Grisarna i Kinas enorma köttindustri har drabbats av en ny sjukdom som sprider sig snabbt mellan djuren och dödar kultingar.

Kinas grisindustri var på väg att öka blixtsnabbt efter flera år av afrikansk svinpest som även spred sig i Europa. Nu har industrin drabbats av ett nytt virusutbrott, som sprider sig snabbt bland djuren och orsakar sjukdom med bland annat diarré, enligt nyhetsbyrån Reuters.

Kinas grisköttsindustri, som är den största i världen, har under de senaste åren drabbats av stora utbrott av afrikansk svinpest vilket lett till ett stort tapp för industrin.

Under 2020 byggdes industrin dock upp igen på kort tid och grisbesättningen ökade med drygt 31% under året, enligt officiella källor. Men nu kommer larm om ett nytt virusutbrott som sprider sig bland grisarna, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Detta, tillsammans med de svinpestutbrott som fortfarande förekommer i vissa delar av landet, slår hårt mot industrin.

Dödar kultingar

Det rör sig enligt uppgifter om ett så kallat svinepidemiskt diarrévirus (Porcine epidemic diarrhea virus, PED), ett coronavirus som infekterar de celler som täcker grisens tunntarm, vilket orsakar svår diarré och uttorkning hos djuren.

PED är inget nytt virus och är heller inte dödligt för vuxna grisar. Däremot kan viruset döda kultingar vilket kan överföras via unga suggor som inte har immunitet mot viruset.

För att ersätta det tapp som orsakades av svinpesten har man byggt flera nya grisgårdar i Kina på sistone. Gårdarna är fulla av unga grisar som kan ha överfört viruset till sina kultingar.

Panikslakt av unga grisar

Enligt uppgifter till Reuters panikslaktas nu grisar tidigare än vad som är ”vanligt” för industrin, då bönder fruktar att djuren ska hinna bli sjuka.

17% av de grisar som slaktades i slutet av januari ska ha varit under 90 kg. Normalvikt för slakt ligger på 120 – 140 kg (då är grisarna endast omkring sex månader gamla inom den svenska grisindustrin).

Priset på grisar och griskött har stigit kraftigt i landet under januari och februari, vilket tros ha kopplingar till de stora utbrotten i industrin. Då Kina är världens största grisköttskonsument kan det innebära en större import av griskött från Europa.