Glöd · Syrepanelen

Panelen – om en grönvit miljörörelse

När ungdomarna kommer med i miljörörelsen breddas perspektivet – men det behöver breddas mer.

Miljörörelsen består till väldigt stor del av vit medelklass. Vad tycker du att man ska göra åt det?

Icke-vita och urfolks klimatrörelser anses vara ointressanta av västerländska medier och av politiker. Det är vårt ansvar som en främst vit rörelse att lyfta andra röster vid sidan av vår. Alltför ofta uttrycker människor i klimatrörelsen en önskan att ta itu med klimatet först och sätta alla andra kamper åt sidan. Detta är inte bara kränkande och används ofta för att ursäkta ett stort antal förtryckande beteenden, det är också ett logiskt felslut. Klimatkrisen är ett sammankopplat problem. Det behöver en sammankopplad lösning.

Tobias Petersson, 40 år, omvärldsbevakare, Framtidsjorden

Ja, fler ska in! En rörelse där få känner sig välkomna har legitimitetsproblem. Vi riskerar också att upprätta den destruktiva maktordning som orsakat miljöproblemen från början. För att bryta med det system som bygger på dominans över människor och natur måste vi som gynnas bryta med våra privilegier. Framtidsjorden har påbörjat en rejäl självrannsakan, inte minst i praktikantprogrammet och genom tydlig biståndskritik. Det må svida, men vi har inte tid för vita tårar när det finns en framtid att säkra.

Robin Zachari, 38 år, kanslichef, Skiftet

Miljörörelsen är enfärgad eftersom klassamhället är allt mer uppdelat på hudfärg. Miljörörelsens problem är att den pratar om saker som de som har sitt på det torra kan bry sig om. För att ändra detta måste klassamhället krossas och vi måste förklara hur rasism, klass, natur och klimat hänger ihop.

Tove Ahlström, 43 år, vd, tankesmedjan Global utmaning

Enfald (som motsats till mångfald) är aldrig bra. Miljörörelsen är kanske sprungen ur en vit medelklass, men på senare tid har andra typer av grupperingar också anslutit sig, till exempel Fridays for future och Extinction rebellion. Nu breddas miljörörelsen med perspektiv från till exempel ungdomsrörelsen och detta ger fler perspektiv och därmed också lösningsförslag. För att ytterligare inkludera flera kommer Global utmaning tillsammans med stora delar av fackföreningsrörelsen utbilda fackmedlemmar i hållbarhet under 2021 och 2022. Vi, alla, behöver ha förståelse för vad som krävs för att ställa om till en hållbar livsstil och vilka krav vi måste ställa på våra politiker för att omställningen ska bli verklighet.

Martin Nihlgård, 50 år, generalsekreterare, Individuell människohjälp

Det är inte bara miljörörelsen som lever med utmaningen att medarbetare och styrelseledamöter domineras totalt av vit medelklass, det gäller i stora delar av civilsamhället. Det ger oss ett begränsat perspektiv på världen och minskad trovärdighet. Vi måste bli mycket bättre. Det handlar om att våga benämna och jobba med strukturer också i den egna organisationen. Det måste vara ett helhetsgrepp som tittar på valberedningar, styrelser, chefer, medarbetare och volontärer. Och vi måste göra det nu!

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV