Radar · Inrikes

Nedåtgående trend avstannad – mutation ökar

Anders Tegnell, statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten, under torsdagens didgitala myndighetsgemensamma pressträff om coronapandemin.

Den positiva trenden gällande virusläget i Sverige har stannat av, enligt Folkhälsomyndigheten. Förekomsten av den brittiska virusvarianten ser även ut att öka. ”Vi ligger på relativt höga tal”, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Ytterligare 44 dödsfall med bekräftad covid-19 har rapporterats i Sverige – och totalt har nu 12 370 smittade avlidit i landet. Sammanlagt är det 604 577 personer i Sverige som bekräftats smittade av covid-19.

Gällande den globala utvecklingen syns en ganska tydlig nedgång i antalet fall, säger statsepidemiolog Anders Tegnell. Minskningen i Europa är dock inte lika tydlig. I vissa länder går upp, andra ned.

– I Sverige har vi haft en bra nedgång under ganska lång tid som stannat av, tyvärr.

Den nedåtgående trenden på intensivvården (iva) visar även tendenser på att stanna av något, säger Tegnell.

Vad gäller antalet dödsfall i Sverige syns en ”ganska positiv” utveckling med en minskande trend, säger Tegnell. Det beror enligt honom på en viss minskad smittspridning men också att fler är vaccinerade på äldreboenden.

Virusvariant ökar

Den brittiska virusvarianten ökar dock.

– Vi ligger på relativt höga tal.

I exempelvis Västra Götaland har 20 procent av de positiva proverna visat sig vara av den brittiska varianten.

– Vi behöver göra vårt bästa för att hålla nere nivåerna så mycket som möjligt, säger Tegnell.

Under 2021 har det successivt skett en minskning i patienter som vårdas för covid-19 på sjukhus, enligt Socialstyrelsen. Men nu upplever man en platå i kurvorna.

Sedan årsskiftet är det dock en markant förbättring, enligt Irene Nilsson Carlsson på Socialstyrelsen.

– Några regioner visar på en ökning av antalet patienter och störst uppgång ser vi i Västerbotten, både på iva och andra vårdavdelningar, säger hon.

– Exemplet med Västerbotten visar hur snabbt det kan blossa upp en smitta.

Osäkra vaccinleveranser

Leveranser av vaccin är fortsatt problematisk – de är mycket osäkra och uppgifter om transporter delas inte av säkerhetsskäl, säger Anders Tegnell.

80 procent av boende på Säbo har dock fått minst en dos vaccin, enligt Tegnell. Bland personer som får hemtjänst är siffran 32 procent. 45 procent av de 90 år eller äldre har vaccinerats med en dos, enligt Folkhälsomyndigheten.

Totalt har 331 389 personer i Sverige fått en första vaccindos, enligt vad som hittills rapporterats in till det nationella vaccinationsregistret. Det motsvarar lite drygt 4 procent av befolkningen från 18 år och uppåt.

Dessutom har 101 507 personer fått en andra dos.
Folkhälsomyndigheten noterar att efterregistreringar görs och att ”det faktiska antalet utförda vaccinationer och vaccinerade personer är därmed något högre”.
Informationsinsatsen gällande vaccinering kommer att öka och riktas mer och mer mot allmänheten framöver, enligt Tegnell.
Huvudbudskapet är: Skydda dig själv och andra.

Fakta: Dödsfall med covid-19

De nytillkomna dödsfallen i Folkmyndighetens statistik har i de flesta fall inträffat flera dagar tidigare, och de dödsfall som inträffat i närtid finns inte med på grund av eftersläpning i rapporteringen.
Detta innebär att den dagliga uppdateringen visar inrapporterade dödstal, inte dödstalet för just den dagen.