Radar · Basinkomst

Ny studie: Tre av fyra australier är för basinkomst

Volontärer skulle kunna bli en vanligare syn om basinkomst införs i Australien.

Tre fjärdedelar av australierna är för ett införande av basinkomst, visar en ny studie. ”Med så många fördelar är det inte konstigt att så många människor är för en basinkomst”, säger Kasy Chambers, vd för Anglicare Australia som står bakom studien.

Hela 77 procent av de tillfrågade i enkäten svarade att de är starkt för eller för en universell basinkomst i Australien. Dessutom uppgav många att de skulle ägna sig mer åt volontärarbete, att vara en mer närvarande förälder eller gå ner i arbetstid om de tilldelades basinkomst.

Undersökningen gjordes av Ipsos på uppdrag av Anglicare, ett nätverk av ideella organisationer som är knutna till den anglikanska kyrkan i Australien. Vd Kasy Chambers säger i ett uttalande att många i Australien under pandemiåret för första gången fick något som liknade basinkomst, genom de stöd som staten då introducerade.

"Liv förändrades"

”Liv förändrades och hundratusentals människor lyftes ur fattigdom. Vår studie visar att en permanent basinkomst skulle låsa in dessa fördelar och ge många fler.”

Enkäten genomfördes genom att tusen personer valdes ut för att utgöra ett representativt urval av befolkningen. De fick först läsa en definition av en föreslagen basinkomst och därefter svara på en rad frågor.

Definitionen av basinkomsten löd att den skulle vara universell (det vill säga ges till alla vuxna medborgare), ovillkorad (utan motkrav på exempelvis jobbsökande) och ges på en nivå som är tillräcklig för att skydda medborgarna mot fattigdom.

Skulle ägna mer tid åt volontärarbete

Resultaten visar inte bara att en stor majoritet av australierna är för ett sådant införande. På frågan om vad de skulle göra med sin tid och hur de skulle organisera sitt liv om de fick basinkomst visade det sig att att 22 procent skulle ägna mer tid åt volontärarbete. 22 procent skulle ta hand om familjemedlemmar eller vänner i behov av hjälp och 20 procent skulle påbörja eller fortsätta högre studier.

En något mindre andel, 12 procent, skulle reducera antalet arbetstimmar. 11 procent uppger att de skulle ta tag i planer på att starta företag.

Att stödet visade sig vara såpass stort tror Kasy Chambers har med pandemin att göra.

– Jag tror att många, många fler människor som inte tidigare upplevt fattigdom eller inte kände någon som levde i fattigdom nu gör det, säger hon till ABC news.