Radar · Inrikes

Var tionde ung kvinna får antidepressiva

Var tionde kvinna mellan 18 och 24 fick antidepressiva läkemedel under 2019.

Den psykiska ohälsan ökar och var tionde ung kvinna får i dag antidepressiva läkemedel. Uttagen är dubbelt så höga som för män i samma ålder, visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Behandlingarna med antidepressiva läkemedel fortsätter att öka i takt med att fler barn och unga vuxna diagnostiseras med psykiska besvär.

Dubbelt så många flickor och unga kvinnor fick antidepressiv medicin under 2019, jämfört med pojkar och unga män. Bland kvinnor mellan 18 och 24 år gjorde 10 procent minst ett uttag av ett antidepressivt läkemedel på apotek. För män i samma ålder var andelen 5 procent.

Andra tillstånd

Förklaringen är delvis att flickor och unga kvinnor oftare får diagnoserna depression och ångestsyndrom.

– Det finns även andra tillstånd som de här läkemedlen används vid och de är också vanligare bland kvinnor. Det handlar om smärttillstånd, ätstörningar och PMS, säger Peter Salmi, utredare inom psykiatri vid Socialstyrelsen.

I de flesta fallen handlar det om mediciner som hör till gruppen SSRI-preparat. Rapporten visar också att kvinnorna behandlas under längre perioder. Varför det ser ut så är inte helt klarlagt, men det finns två tänkbara förklaringar.

– Dels kan det vara skillnader i vilka diagnoser man har, dels kan det vara så att kvinnor håller kontakten med vården under längre tid än män, säger Peter Salmi.

Yngre pojkar

Även bland barn mellan 10 och 17 år fick nästan dubbelt så många flickor som pojkar ett recept utskrivet. Pojkar i åldern 5–9 år är den enda gruppen i rapporten som får mer antidepressiva mediciner än flickor i samma ålder.

– Fler pojkar i den åldern diagnosticeras med neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism. Då använder man läkemedlen för att behandla tilläggsproblematik som exempelvis ångest.

Fakta: SSRI

SSRI står för det engelska Selective Serotonin Reuptake Inhibitors.
SSRI-preparat är en grupp antidepressiva läkemedel som hämmar återupptagningen av signalsubstansen serotonin i vissa synapser i centrala nervsystemet. Detta förlänger serotoninets verkningstid och förstärker därmed nervimpulser som förmedlas av serotonin och antidepressiva.
Källa: NE

Fakta: Antidepressiva läkemedel till barn och unga

Antal barn och unga vuxna i befolkningen med minst 1 uttag av ett antidepressivt läkemedel på apotek 2019.
Pojkar:
5–9 år: 318
10–17 år: 7 939
18–24 år: 2 134
Flickor:
5–9 år: 169
10–17 år: 13 208
18–24 år 40 243
Källa: Socialstyrelsen