Radar · Integritet

Narkotikapolitiken granskas: ”Regeringen har kört fast i gamla hjulspår”

Lena Emilsson (S) säger att ANDTS-strategin debatteras i juni.

Narkotikafrågan var återigen i fokus på en riksdagsdebatt gällande akronymen ANDTS; alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. Riksdagen gjorde också ett tillkännagivande till regeringen att öka tillgängligheten av naloxon, ett läkemedel som kan häva överdoser.

Onsdagens debatt ledde vidare till förslaget att användandet av naloxon bör följas upp på statlig nivå och att det bör utredas om fler grupper utanför hälso- och sjukvården ska kunna ge naloxon.

Riksdagens tillkännagivande gjordes i samband med behandlingen av 120 förslag gällande alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel från den allmänna motionstiden.

– Dagens debatt är att betrakta som en prolog till den debatt som vi i senare i vår kommer att ha kring regeringens förslag till en förnyad ANDTS-strategi, inleder Johan Hultberg (M), som uppgav att Moderaterna lämnat in en följdmotion.

C avslår strategin

Hultberg var kritisk mot det han kallade brist på förslag och ville till exempel se ett nationellt forskningsorgan och en överdosstrategi.

– Regeringen har kört fast i gamla hjulspår och tycks av egen kraft vara oförmögen att ompröva och utveckla strategin och insatserna, säger han.

Även Anders W Jonsson (C) var kritisk mot den ANDTS-stategi som förslogs för tre veckor sedan.

– Jag föreslår avslag för den är helt enkelt undermålig, säger han.

Enligt honom präglas beroendedebatten av ”politiska ideologier, tyckande och tänkande”.

– Det gör också att vi har hamnat så snett och är säkert en av förklaringarna till att Sverige har en av Europas högsta dödligheter bland människor med narkotikaberoende.

År 2020 hade Sverige högst narkotikadödlighet i EU, enligt unionens narkotikabyrå.

Jonsson lyfte fram att ”riksdagen drivit på” för till exempel ökad användning av naloxon.

Johan Hultberg (M) kallade regeringens strategi ett luftslott
Johan Hultberg (M) kallade regeringens strategi ett luftslott. Foto: Henrik Montgomery/TT

S och KD samsyn

Karin Rågsjö (V) var en av flera som tog upp riksdagen 2020 tillkännagav för regeringen behovet av en nollvision mot narkotikarelaterade dödsfall och utvärdering av nuvarande narkotikapolitik.

– Utredningen väntar vi fortfarande på. En nollvision mot dödsfall har kommit in [i ANDTS-strategin], men utan substans, säger hon.

Hon förordade en nationell samordnare och ett kunskapscentrum.

Pia Steensland (KD) uppgav att strategin behöver ”förbättras” men betonade att KD vill ha en restriktiv narkotikapolitik och inte avkriminalisera innehav av narkotika för eget bruk.

– Vi är övertygade om att det finns andra sätt att nå målet om en nollvision, en utredning måste till för att hitta lösningarna.

Steensland svarade i ett replikskifte med Rågsjö (V) att även om KD inte vill avkriminalisera, står partiet bakom en total utredning.

– Vi vill inte per se sätta direktiv för att utvärdera avkriminalisering men med det sagt är det viktigt att titta på vilka insatser som varit framgångsrika, och inte, för att minska dödligheten.

Enligt Barbro Westerholm (L) avslog Liberalerna inte ANDTS-strategin.

– Angående ANDTS-strategin har flera uttryckt besvikelse över att den är så vag. Vi har inte gått på avslag men alla ”överväganden” [i texten] har vi bytt ut till ordet ”ska”, säger hon.

Karin Rågsjö (V) efterfrågade utvärderingen av drogpolitiken
Karin Rågsjö (V) efterfrågade utvärderingen av drogpolitiken. Foto: Henrik Montgomery/TT

Var är utredning?

Lena Emilsson (S) slog ett slag för regeringens ANDTS-strategi, som nu ligger på riksdagens bord.

– I strategin finns bland annat ett nytt, långsiktigt mål; att skydda barn och unga mot skadliga effekter orsakade av alkohol-, narkotika-, doping-, tobaks- och nikotinprodukter samt av spel om pengar.

Hon satte fokus på preventivt arbete och åtgärder för att minska narkotikadödlighet, som ökad tillgänglighet av antidoten naloxon.

– Flera åtgärder har vidtagits, bland annat att icke-legitimerad personal inom ambulans- och räddningstjänst har möjlighet att ge naloxon vid opioidöverdoser. Även sjuksköterskor har fått rätt att skriva ut naloxonläkemedel.

Karin Rågsjö (V) ställde frågan: var är utvärderingen som ni utlovat och vad ska ni titta på?

– Det är en stor fråga. Man kan inte bara titta på avkriminalisering utan man ska titta på hela lagstiftningen, och det kan man behöva göra med jämna mellanrum. Det ställer jag mig själv bakom, säger Lena Emilsson.

Bruk av narkotika kriminaliserades 1988 i Sverige.

Som svar på Rågsjös fråga sa Lena Emilsson.

– Utredningen, vart tog den vägen? Den finns på regeringskansliet och vad jag vet är den under beredning.

Naloxon

Läkemedlet naloxon häver överdoser av opioider som heroin eller metadon.
Socialstyrelsen rekommenderar att hälso- och sjukvården bör erbjuda naloxon till personer i riskzonen för opioidöverdos och förskrivningen ska kombineras med en utbildningsinsats.
Läkare får lämna ut naloxon direkt till patienter.
Sjuksköterskor får under vissa förutsättningar förskriva naloxon.
Icke-legitimerad personal i ambulans och inom räddningstjänst får administrera naloxon vid opioidöverdos.
Källa: Socialstyrelsen