Radar · Basinkomst

Liberalerna i Kanada vill utreda basinkomst

Kanadas premiärminister Justin Trudeau lär ha dragit öronen åt sig när han fick höra hur mycket basinkomsten uppskattades kosta.

En basinkomst skulle kunna halvera fattigdomen i Kanada – på bara ett års tid. Men kostnaden skulle bli hög, visar en ny rapport från parlamentets analysenhet. Trots prislappen röstade Liberalerna i helgen igenom att de ska utreda hur en basinkomst skulle kunna införas i Kanada.

I helgen hade Liberalerna i Kanada en tredagars lång konvent för att diskutera sin framtida politik. Partiet är regeringsparti i landet och flera parlamentsledamöter och gräsrötter drev på att basinkomst, även kallat medborgarlön, borde införas, eftersom covid-19 hade visat att det nuvarande skyddsnätet var otillräckligt.

Deras konkreta förslag om basinkomst handlade om att göra en stor utredning som skulle innehålla bland annat en nytto- och kostnadsanalys. Dessutom ingick i förslaget att utforska hur strömlinjeformade federala inkomststöd skulle kunna utformas, och kombineras med andra typer av ersättningar som skulle få vara kvar, rapporterar tidningen The globe and mail.

Premiärminister Justin Trudeau gillade inte förslaget, men det röstades ändå igenom med klar majoritet – 491 röster för förslaget och 85 mot.

Basinkomst minskar fattigdomen

En bidragande orsak till att förslaget fick en så stor majoritet kan ha varit den rapport som släpptes bara dagen innan konventet drog i gång. Bakom rapporten står ingen annan än Yves Giroux, parlamentets budgetofficer, som jobbar med att göra oberoende ekonomiska analyser av olika politiska förslag i parlamentet.

Han och hans stab hade räknat på kostnaderna och effekterna av att införa en basinkomst som liknade den som testades i Ontario, Kanada, år 2018, se faktaruta. De kom fram till att fattigdomen i Kanada skulle kunna halveras om basinkomsten infördes – inom loppet av bara ett år.

Hög prislapp

Men det skulle kosta. Och det var orsaken till att Justin Trudeau inte ville att förslaget om basinkomst skulle gå igenom på konventet.

Den version av basinkomst som parlamentets budgetofficer hade räknat på skulle kosta 85 miljarder kanadensiska dollar i år och år 2022, för att sedan höjas ytterligare under åren 2025-2026 till 93 miljarder dollar, uppger CTV news.

Siffrorna ifrågasätts dock av parlamentsledamoten Nathaniel Erskine-Smith, som länge drivit frågan om basinkomst. Han menar att parlamentets budgetofficer inte hade räknat på vad dagens fattigdom kostar eller på att en del sociala program hade kunnat dras in.

Nathaniel Erskine-Smith hoppas nu att Liberalernas ställningstagande till att utreda basinkomst kan leda till att regeringen tar steg i riktningen mot att införa basinkomst.

6,4 miljoner hade fått högre inkomster

Totalt skulle 6,4 miljoner människor bli hjälpta av den basinkomst som räknats på i rapporten, och deras inkomster skulle i snitt ha höjas med 49,6 procent. Det är att jämföra med de 16,8 miljoner människor som skulle få minskade inkomster om basinkomsten skulle införas. Men deras inkomst skulle bara minska med 5,4 procent, enligt CTV news. Dessutom skulle inkomsterna vara oförändrade för en stor grupp, eftersom det bor runt 37,6 miljoner människor i Kanada.

Basinkomsten skulle påverka arbetsviljan

En annan effekt skulle bli att en del som arbetade skulle jobba färre timmar, enligt rapporten. Yves Giroux uppskattar att 1,3 procent av befolkningen skulle jobba mindre, vilket skulle minska skatteintäkterna med 3 – 3,3 miljarder per år.

Parlamentsledamoten Nathaniel Erskine-Smith menar dock att det vore en ganska liten påverkan på arbetet, och att den uppgiften borde kunna dämpa myten om att basinkomst skulle avskräcka människor från att arbeta, uppger CTV news.

Basinkomsten i Ontario

Basinkomst, även kallat medborgarlön, innebär att alla invånare skulle få en summa pengar varje månad från exempelvis staten. Det finns inga krav på motprestation, som att visa upp kvitton, kontoutdrag eller att söka jobb för att få basinkomsten, utan alla får pengarna oavsett situation. 
I Ontario, Kanada, testades en basinkomstmodell som går ut på att bara dela ut basinkomsten till personer med lägre inkomster. Modellen kallas även kallas negativ inkomstskatt.  
4 000 personer, som hade inga eller låga inkomster, fick en basinkomst. Hade de inga inkomster alls kunde de få 1 415 dollar (motsvarande ungefär 9 500 kronor) i månaden. Hade de ett jobb trappades basinkomsten av, men inte krona för krona, utan det lönade sig fortfarande att jobba. 
Projektet startade år 2018 på initiativ av Liberalerna, och skulle ha pågått i tre år, men avslutades i förtid mindre än ett år senare. Detta bland annat eftersom det konservativa partiet, som hade tagit över makten i provinsen, ansåg att det var för dyrt.