Radar · Utrikes

Kirgizistans ledare får mer makt

Kirgizistans president Sadyr Japarov (vänster) har snabbt kommit till makten, fått ett enormt folkligt stöd och ordnat en ändring av grundlagen.

Kirgizistans president Sadyr Japarov får mer makt och möjlighet att sitta kvar vid styret ännu längre. Kirgizerna röstar klart för en grundlagsändring som rättar landet i ledet med sina mer autokratiska grannar.

Landet har genomgått en rad politiska kriser – 2005, 2010 och senast i höstas. Då avgick den tidigare presidenten, varpå Sadyr Japarov fritogs ur fängelse av sina anhängare och fördes till makten. Där satt han under anklagelser som han och hans meningsfränder avfärdat som politiskt motiverade.

Japarov tog initiativ till ett val i januari för att söka ett ordentligt mandat. Det fick han också, med en överväldigande majoritet av rösterna.

Deltagandet i söndagens folkomröstning var lågt, men enligt valkommissionen tillräckligt för att resultatet ska gälla. Upp emot 80 procent av väljarna är för grundlagsändringen.

Med den kommer presidenten få större befogenheter och möjligheter att tillsätta viktiga poster. Denne kommer också få ställa upp för omval, vilket inte varit tillåtet i Kirgizistan just för att landets ledare haft en tendens att klamra sig fast vid makten.

Sadyr Japarov har hävdat att utländska intressenter tvingat på Kirgizistan den nuvarande författningen. I februari förlade han sitt första utlandsbesök till landets viktigaste allierade, Ryssland, där presidenten Vladimir Putin uttalat sitt stöd för ändringen.