Radar · Migration

Storbritanniens nya metod: Ska fysiskt vända på flyktingbåtar

Hittills i år har 13 500 flyktingar korsat engelska kanalen från Frankrikes kust till Storbritannien.

Storbritannien lanserar nu en ny taktik i Engelska kanalen: för att stoppa flyktingar från att nå landet ska kustbevakningen vända på flyktingbåtarna. Det är inte klart om de ska skjutsas hela vägen tillbaka till Frankrike eller lämnas till havs. Frankrikes inrikesminister varnar om att de bilaterala relationerna kommer försämras.

Storbritanniens inrikesminister Priti Patel har nu annonserat att de ska börja vända om flyktingbåtar till Frankrike, rapporterar The Guardian. Sedan i slutet av 2018 har antalet flyktingar som korsar engelska kanalen från Frankrike ökat i snabb takt. I år har rekordmånga 13 500 personer anlänt den här vägen. Storbritannien har redan investerat stora pengar i att utrusta och förstärka den franska gränspolisens kapacitet – men strömmen av flyktingar har inte kunnat hejdas. Frankrike har redan försökt tillmötesgå Storbritannien genom att fördubbla sin styrka längs den franska kusten.

Den brittiska gränsbevakningen har sagt till de ansvariga ministrarna att de endast kan tillämpa metoderna när det är säkert att göra så. Det framgår inte om flyktingbåtarna ska tas hela vägen tillbaka till Frankrike eller lämnas i franska vatten så att franska myndigheter ska ta ansvar för flyktingarna istället.

Bryter mot FN-konvention

Priti Patels besked har inte mottagits väl i Frankrike. Landets inrikesminister Gérald Darmanin menar att det är omöjligt för Frankrike att stötta det brittiska tillvägagångssättet då det är en prioritet för Frankrike att säkerställa att människoliv inte äventyras till sjöss. I ett brev skickat till sina brittiska kollegor skriver han även att ”användningen av maritima refoulements (en praxis om att skicka tillbaka asylsökande) till franska territorialvatten skulle riskera att ha en negativ inverkan på vårt samarbete”.

Den franska politikern Pierre-Henri Dumont, från Calais på kusten, sa tidigare i vecka att det är ett brott mot Genèvekonventionen att vända på flyktingbåtar. Mänskliga rättigheter och värdighet måste respekteras.

– Det här förslaget river upp FN:s Genèvekonvention som ger alla rätt att söka asyl, sa han.

Italien har tidigare testat liknande metoder, men dessa dömdes snabbt ut av EU-domstolen för de mänskliga rättigheterna.