Radar · Utrikes

Lokalpolitiker svor lojalitetsed i Hongkong

Kinesiska myndigheter försöker rensa Hongkong.

24 lokalpolitiker i Hongkong har svurit en ed om lojalitet med Kina under fredagen. Myndigheterna vill rensa staden från ”opatriotiska” element.

En av de 25 politiker som kallades valde att inte komma till ceremonin där eden skulle avläggas. I ett Facebook-inlägg före ceremonin skrev demokratiförespråkande politikern Peter Choi att han ”inte kan kompromissa och lova lojalitet till en regim som inte värderar folket högt”.

”Från att ställa upp i valet till att komma in i fullmäktige, har mitt mål varit att övervaka regeringen, inte lova lojalitet till regimen”, skriver Peter Choi, som har blivit av med sin plats i rådet på grund av att han inte svurit eden.

Säkerhetskommitté ska bedöma lojalitet

Men även personer som svär eden kan diskvalificeras. Enligt regler som infördes tidigare i år kan en säkerhetskommitté diskvalificera personer som bedöms vara illojala, även om de avlagt eden.

Runt 180 lokalpolitiker väntas svära eder de närmaste veckorna, och de som vägrar kommer att förlora sina platser. 260 av de 452 valda politikerna har valt att sluta i stället för att genomgå processen.

Distriktsrådet är det enda offentliga rådet i Hongkong där samtliga representanter är direktvalda av invånarna. De har ansvar för lokala frågor som lokaltrafik, sophämtning och lekplatser, men har också blivit symboler för invånarnas vilja att få mer att säga till om.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV