Radar · Miljö

Larmet: Åkermark försvinner när bebyggelsen ökar

Bostadsområden och industrier byggs på bördiga jordbruksmarker – inte minst i Skåne.

De senaste tio åren har 84 000 hektar åkermark försvunnit. Orsaken? Bebyggelse – trots att det egentligen är förbjudet att bygga på jordbruksmark.

Skåne är särskilt drabbat, enligt en ny rapport som Jordbruksverket släpper nästa vecka, rapporterar Sydsvenskan. Nu efterlyser myndigheten en lagskärpning där länsstyrelserna ges rätt att stoppa brott mot miljöbalken.

Enligt den får bostäder och industrier inte byggas på vad som anses vara ”brukningsvärd jordbruksmark”, såvida bygget inte behövs för samhällsintresse och det inte finns annan mark att tillgå.

Förra året bestod 2,6 miljoner hektar av landets yta av åkrar.16 procent av dessa finns i Skåne – det enda landskapet som också har bördiga så kallade klass 8-10-jordar. Bördigheten beror på att jorden består av unga jordarter med lättillgängliga mineraler och andra näringsämnen.

– Ur ett nationellt perspektiv är jag särskilt orolig för Skåne med stor och tydlig exploatering. När åkermark omvandlas till järnväg, hus eller asfalt är det en irreversibel process. Marken går aldrig att få tillbaka, säger rapportförfattaren John Andersson till tidningen.

Gradering av åkermark:

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV