Radar · Miljö

IUCN: Historiskt förslag om att skydda 80 procent av Amazonas får grönt ljus

Gregorio Mirabal som leder Coica gläds över att den motion organisationen lagt fram under IUCN:s kongress godkändes med förkrossande majoritet.

Ett förslag om att 80 procent av Amazonas regnskog ska vara skyddad 2025 röstades i dag igenom under Internationella naturvårdsunionens kongress (IUCN) i Marseille. ”Nu påbörjas en ny etapp”, säger Gregorio Mirabal, ledare för COICA, som koordinerar urfolksorganisationer från alla nio länder där Amazonas breder ut sig, under en presskonferens.

Glädjescener utbröt när resultatet från omröstningen blev känd i mässhallen Chanot i Marseille. Förslaget om att till 2025 uppnå 80 procents skydd av Amazonas vann med en förkrossande majoritet. För ursprungsbefolkningar i regionen, som för första gången deltog som en egen kategori av medlemmar under IUCN:s kongress, ett stort miljötoppmöte som går av stapeln var fjärde år, var det en stor seger.

– Vi har bevarat regnskogen utan finansiering och utan stöd från våra regeringar och vi har skyddat den med vårt eget blod, ursprungsbefolkningen måste skyddas nu, sa Gregorio Mirabal, under en presskonferens tidigare i veckan.

IUCN:s medlemmar består av över två hundra regeringar och myndigheter och över tusen stora och små naturvårdsinstitutioner. Men också en rad representanter från ursprungsbefolkningar världen över. Institutionen anses ha betydande inflytande på hur naturvård implementeras världen över.

– Vi har kommit långväga ifrån för att bli lyssnade på men också för att våra förslag skulle få ett erkännande. I dag har det varit möjligt, det här är ett åtagande gentemot hela planeten, säger Gregorio Mirabal efter att förslaget fick grönt ljus av kongressen.

Han fortsätter:

– Vi kommer att höra av oss till alla de som röstade för vårt förslag så att det kan realiseras på ett konstruktivt sätt. Vi vill att regeringar gör det till en del av sin politik och vi kommer ta det till alla de stora staterna, Ryssland, USA, China. Vi vill också föra fram det inför EU:parlamentet. Men framförallt kommer det behövas finansiering, för det här förslaget tillhör inte bara oss, det tillhör mänskligheten.

Syre: Vad är de största hindren för att det ska realiseras?

– Just nu är det regeringarnas brist på vilja. De säger att det finns mycket pengar och planer på att skydda Amazonas men de har inte bjudit in oss till samtalen. För oss är det ett hinder, därför vill vi att Europa hjälper oss att implementera de planer som redan finns.

Enligt flera forskare närmar sig delar av Amazonas en tipping point som, om den överskrids, kommer förvandla regnskogen till en savann. Något som enligt forskarna kan börja ske om runt 25 procent av Amazonas skövlas, då skogen produceras mycket av sitt eget regnvatten. Hitintills har regnskogen förlorat runt 17 procent av sitt krontäcke.

En betydande del av IUCN:s kongress i Marseille har ägnats åt urfolkens betydelse för att skydda värdefulla naturmiljöer. Trots att de endast utgör fem procent av världens befolkning bor de och skyddar runt 80 procent av världens biodiversitet. Ändå utesluts de ofta från de beslut som rör naturvården.

Under IUCN:kongressen i Marseille godkändes också en motion om att erkänna och stödja urfolks och lokalsamhällens rättigheter och betydelse för naturvård. Idag är runt 45 procent av Amazonas skyddat i form av värnade områden och genom att tillhöra ursprungsbefolkningar. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV