Radar · Miljö

Europabarometern: Klimatet viktigaste frågan

Så här såg det ut i Centrala Wavre, två mil öster om Bryssel, i somras.

”Åtgärder mot klimatförändringarna” är den viktigaste frågan för EU:s invånare, enligt Europabarometern.

Klimatet kommer i topp i Europabarometern, där invånarna i de 27 EU-länderna fått rangordna vilka tre områden de tycker att Europaparlamentet ska prioritera.

Av de 26 500 personer som svarat prioriterar 43 procent klimatet. I 15 av 27 EU-länder anses klimatfrågan vara allra viktigast.

32 procent anser att ”åtgärder för att bekämpa fattigdom och socialt utanförskap” ska prioriteras.

Klimatfrågan inte i topp i Sverige

På delad tredje plats, 31 procent, finns ”åtgärder för att främja ekonomin och skapa nya jobb” och ”bekämpning av terrorism och organiserad brottslighet”.

Den sistnämnda frågan, bekämpning av terrorism och  brottslighet, är den viktigaste frågan Sverige. Av de 1 011 svenskarna i undersökningen anser hela 51 procent att detta är viktigast. Medan klimatfrågan får 47 procent i den svenska rangordningen – näst viktigast.

Inte mycket går åt rätt håll i Sverige och EU – men för deltagarna "personligen" går det i alla fall lite bättre
Inte mycket går åt rätt håll i Sverige och EU – men för deltagarna "personligen" går det i alla fall lite bättre.

Europabarometern görs av opinionsinstitutet Ipsos på uppdrag av EU-parlamentet.