Radar · Politik

Budget: Regeringen satsar en miljard på skolan nästa år

Utbildningsminister Anna Ekström presenterar budgetnyheter på en pressträff där även högskole- och forskningsminister Matilda Ernkrans deltar.

Regering satsar en miljard kronor till skolväsendet nästa år. Därtill föreslås ett nytt skolvalssystem. Syftet är att få en mindre segregerad skola.

– Syftet med denna skolmiljard är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, säger utbildningsminister Anna Ekström (S) på en presskonferens.

Regeringen föreslår också ett nytt skolvalssystem som ska omfatta både kommunala och fristående skolor. Regeringen förbereder en lagrådsremiss och ser framför sig en proposition under våren 2022.

Slopad kötid

Förslaget baseras på ett utredningsförslag från Björn Åstrand. Förslaget går ut på att kötid ska slopas, det vill säga att familjer inte ska kunna sätta ett nyfött barn i kö till en eftertraktad skola.

Björn Åstrand föreslog också en möjlighet för kommuner att dra av en del av friskolornas skolpeng, med motivering att kommunerna har extrakostnader för att alltid kunna erbjuda elever skolplats.

Björn Åstrand föreslog också kvotering som ett medel för att få en allsidig social elevsammansättning på skolor. Om den delen finns med i den aviserade propositionen är oklart.

Utredningsförslaget har fått både kritik och stöd, vilket även regeringens förslag lär få.

Fler ska välja yrkesprogram

Regeringen vill också förändra gymnasieskolans yrkesprogram, så att huvudalternativet blir att alla elever får högskolebehörighet. I dag kan yrkeselever lägga till de kurser som krävs för högskolebehörighet. Tanken är att i stället låta kurserna ingå från början, med möjlighet att välja bort dem.

– Med det här förslaget kommer fler att välja yrkesprogrammen och det behöver Sverige, säger Anna Ekström (S) till SVT.

Hon säger också att dagens system ofta gör det praktiskt svårt för eleverna att få ihop schemat, då de behörighetsgivande kurserna kan ligga på obekväma tider.

Regeringen har drivit frågan länge men inte fått majoritetsstöd i riksdagen. En proposition röstades ned 2018.

Som en följd av förändringen vill regeringen avsätta 59 miljoner till kommunerna från och med 2024 och därefter stegvis öka kompensationen. Skolverkets anslag förstärks med totalt 7 miljoner kronor 2022-2023 med anledning av förändringen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV