Radar · Migration

Över 600 000 människor på flykt efter översvämningarna i Sydsydan

En övergiven båt på väg att sjunka i Sydsudan, som drabbats av häftiga regn.

Extrema mängder regn har gjort att delar av Sydsudan, där 80 procent av befolkningen lever i absolut fattigdom, drabbats av översvämningar. Skyfallen har sedan i maj tvingat 623 000 människor på flykt.

Hjälparbetare som ska dela ut nödhjälp och mat till Sydsudans översvämningsdrabbade befolkning använder kanoter och båtar för att nå delar av befolkningen som är strandade runt om på olika platser. Sedan i augusti har priserna på mat gått upp med 15 procent, enligt OHCHR, FN:s kontor för mänskliga rättigheter.

FN och partner organisationer kämpar fortfarande för att nå fram till de allra mest drabbade, vilket inte är helt enkelt.

– Skolor, hem, hälsofaciliteter och vattenkällor har översvämmats, vilket påverkar människors tillgång till grundläggande tjänster. Att fysiskt nå fram till människor som drabbats av översvämningar är fortfarande en stor utmaning för humanitära organisationer, skriver OHCHR i en rapport som Al Jazeera tagit del av.

Medan en del människor har lyckats fly till Sydsudans huvudstad Juba lever andra i tillfälliga läger som har satts upp efter att de flyt sina hem. FN har fortfarande haft svårt att nå Warrap, i nordvästra Sydsudan, med hjälpsändningar. I delstaten rasar också etniskt våld – som ytterligare försvårar situationen för de civila. Totalt har åtta av Sydsudans tio delstater drabbats av översvämningarna, med allt vad det innebär. Värst drabbade är enligt OHCHR Jonglei och Unity, vilka står för 58 procent av de som påverkats av vattnet.

Översvämningarna har under de senaste månaderna drabbat fler och fler människor och större landområden, i mitten på september var 288 000 människor drabbade, rapporterade Africa News. Kort efter det, den 26 september, rapporterade France24 att det nu var 426 000 människor som drabbats.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV