Radar · Politik

EU:s bistånd ökar – men inte till de fattigaste

Pandemin har resulterat i att miljontals människor hamnat under fattigdomsgränsen, samtidigt har inte EU:s bistånd till de allra fattigaste ökat.

EU:s totala bistånd ökar, men inte till de fattigaste, enligt en rapport från organisationen Concord Europa. Under 2020 missade EU sitt mål med att ge 0,15 procent av den sammanlagda bruttonationalinkomsten (BNI) till världens fattigaste länder.

– Det duger inte att EU inte levererar på sina mål. Den orättvisa fördelningen i världen har förvärrats av pandemin. De redan mest utsatta är de som drabbas värst när fattiga och skuldsatta länder inte har resurser att möta grundläggande mänskliga behov i krisen, och därför är det ännu viktigare att biståndet går till rätt saker och att utlovade volymer upprätthålls, säger Niclas Lindgren, vid Pingstmissionens Utvecklingssamarbete, i ett pressmeddelande.

2020 var ett år som både kantades av corona och åtgärder som ledde till en tillbakagång i arbetet med att minska fattigdomen i världen. Under året hamnade ytterligare 140 miljoner människor i fattigdom.

Men trots detta har inte EU lyckats nå upp till sina mål med att bidra med 0,15 procent av sin bruttonationalinkomst till världens fattigaste länder. Istället blev det endast 0,1 procent.

Samtidigt ökade EU:s totala bistånd till 0,5 procent av BNI, jämfört med 0,42 procent året innan. Det är dock fortfarande en bit från de åtaganden som medlemsstaterna accepterat som ligger på 0,7 procent.

Rapporten pekar också på att det bistånd som är riktat på jämställdhet minskar svagt.

– Det är oroande om EU:s samordning inom biståndet tas över av andra politiska ambitioner än att skapa bättre villkor för utsatta människor. Ökningen av EU:s bistånd under 2020 är bra, men ett effektivt bistånd kräver att man utgår från lokala behov och prioriteringar och arbetar tillsammans med aktörer som är väl förankrade i befolkningen, till exempel religiösa aktörer som vi arbetar mycket med. Vi vill se Sverige använda sitt förtroende inom EU för att driva på ”Team Europa” i den riktningen, säger Charlotta Norrby, generalsekreterare för Svenska missionsrådet, i ett pressmeddelande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV