Zoom

Snart stärks skyddet för visselblåsare i kommuner och myndigheter

Med de nya reglerna kommer visselblåsaren att kunna garanteras anonymitet och skydd mot repressalier.

Den 17 december träder en ny lag i kraft som ska ge utökat skydd för personer som rapporterar om missförhållande, så kallade visselblåsare. För att möta direktiven är det ett flertal kommuner och myndigheter som håller på att bygga upp visselblåsarfunktioner. Stockholm stad har kritiserats för att vara sena på bollen.

Just nu ligger ett antal jobbannonser ute där kommuner runt om i landet söker handläggare för att bemanna de nya visselblåsarfunktionerna. För ett år sedan saknade 13 av Stockholm läns 26 kommuner visselblåsarfunktioner, enligt en granskning av SVT. Stockholms stad, som tidigare har kritiserats för att inte ha en visselblåsarfunktion på plats, söker också nytt folk till stadens centrala visselblåsarfunktion, som ska vara placerad vid stadsledningskontorets juridiska avdelning.

– Det som kommer med den nya lagstiftningen är att det nu blir sekretess i de här ärendena. Det har det inte varit tidigare och vi har bedömt att det har varit väldigt svårt att hantera de här frågorna utan anonymitet. Nu ska vi absolut ha en visselblåsarfunktion på plats i tid, säger Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stad.

Visselblåsare som slår larm om allvarliga missförhållanden har redan idag skydd i svensk lag mot att straffas av sina arbetsgivare. Personer som arbetar inom offentlig sektor har genom meddelarskyddet, som är reglerat i grundlagen, också långtgående skydd. Det nya är att det nu kommer krävas en tydlig ordning för hur rapporter om missförhållanden ska tas om hand. Det ska även införas särskilda kanaler för rapportering av missförhållanden och att visselblåsarnas identiteter ska omfattas av sekretess, skriver regeringen.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark håller en digital pressträff i maj om stärkt skydd för visselblåsare
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark håller en digital pressträff i maj om stärkt skydd för visselblåsare. Foto: Henrik Montgomery/TT

Att Stockholm inte tidigare prioriterat att inrätta en särskild visselblåsarfunktion beror på att man har bedömt det som svårt att garantera anonymitet för de som lämnar in uppgifter under rådande lagstiftning, berättar Catharina Gyllencreutz.

– Om någon skulle rapportera om ett missförhållande kommer den personen inte att vara anonym i rapporten. Dessutom är det svårt att utreda anonyma händelser. Lagstiftningen har inte kunnat hantera det, men nu kommer de som vill vara anonyma kunna vara det och vi ska kunna garantera det.

Externa företag

Andra kommuner har löst eller kommer att lösa kraven på visselblåsarfunktion genom att lägga den utanför kommunen på en separat enhet eller privat bolag. I Norrtälje infördes visselblåsartjänst i fjol för att anställda och förtroendevalda skulle kunna anmäla oegentligheter anonymt. Men där valde kommunen ett externt företag, istället för som på Stockholm stad lägga visselblåsarfunktionen direkt under stadsledningskontorets juridiska avdelning.

– Det förlorar ju hela funktionen med en visselblåsarfunktion. Det är fullständigt barockt att samma personer som tar emot anmälningarna finns i kommunen. Det här måste skötas av en extern part, sade Nicklas Salmin (L), ordförande i val- och demokratinämnden i Norrtälje till SVT förra året.

Det är inte bara anställda som kommer att omfattas av skyddet för visselblåsare, utan även bland annat arbetssökande, egenföretagare, praktikanter, personer i ledningen och aktieägare som är verksamma i bolaget, skriver regeringen.

EU-direktiv

I SVT:s genomgång har majoriteten av kommunerna valt externa företag för visselblåsarfunktionen.

– Det är ingen kommun som hittills har kunnat garantera anonymitet oavsett visselblåsarlösning, och det är det som ändras nu med den kommande lagen, säger Catharina Gyllencreutz.

Det var i oktober 2019 som ett EU-direktiv beträffande visselblåsare infördes och ställer krav på medlemsländerna. Grundlagsskyddet förändras inte med anledning av den nya lagen, som när någon offentliggör eller meddelar uppgifter för publicering i ett grundlagsskyddat medium. Däremot kommer även privata verksamheter att påverkas och där större företag blir skyldiga att införa egna interna rapporteringskanaler.

Catharina Gyllencreutz tycker att det är bra att de nya direktiven införs. Dock är det oklart om möjligheten att kunna rapportera med anonymitet kommer att öka antalet anmälningar.

– Under de många år jag har jobbat har det varit ytterst få fall som har kommit till min kännedom om oegentligheter, säger Catharina Gyllencreutz.

Så du menar att den nya handläggaren för visselblåsarfunktionen i Stockholms stad inte kommer ha något att göra?

– Det återstår att se. Det här är ett nytt sätt att hantera de här frågorna.

Fakta: Dessa myndigheter har utsetts av regeringen att vara skyldiga att inrätta och hantera externa rapporteringskanaler (visselblåsarfunktioner):

Arbetsmiljöverket
Boverket
Elsäkerhetsverket
Ekobrottsmyndigheten
Fastighetsmäklarinspektionen
Finansinspektionen
Folkhälsomyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten
Integritetsskyddsmyndigheten
Inspektionen för strategiska produkter
Inspektionen för vård och omsorg
Kemikalieinspektionen
Konsumentverket
Konkurrensverket
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
Länsstyrelserna
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Post- och telestyrelsen
Regeringskansliet
Revisorsinspektionen
Skatteverket
Skogsstyrelsen
Spelinspektionen
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Strålsäkerhetsmyndigheten
Transportstyrelsen

Källa: Regeringen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV