Nyheter

Militärmakt söks för ”ett Europa i fara”

EU:s utrikeschef Josep Borrell vill öka EU:s militära kapacitet.

En ny snabbinsatsstyrka på minst 5 000 man föreslås för att visa att EU är ”mer än bara mjukt”. ”Europa är i fara”, varnar utrikeschefen Josep Borrell.

Efter funderingar och överläggningar i ett drygt år har Borrell nu lagt fram sitt förslag på en ”strategisk kompass” för EU:s 27 medlemsländer. Någon omedelbar offentlig presentation blir det dock inte. Den får vänta till Borrell har samlat ländernas utrikes- och försvarsministrar till ett stormöte i Bryssel på måndag.

Inför TT och en grupp andra inbjudna Brysselkorrespondenter lägger den 74-årige spanjoren ändå fram huvudlinjerna i sin plan.

– Världen är inte längre vad den en gång var. Att bara vara en mjuk kraft när allt förvandlas till vapen är inte längre tillräckligt. Vi måste möta våra utmaningar, manar Borrell.

Farlig omvärld

Utrikeschefen säger sig inte vilja vara dramatisk eller skrämma någon. Ändå skräder han inte orden när han beskriver en omvärld som blir allt mer fientlig, med hybrid- och cyberattacker och rymden som nästa slagfält.

– Europa är i fara och europeiska medborgare är inte tillräckligt medvetna om vad de hotas av, anser Borrell.

Hans ”strategiska kompass” för försvars- och säkerhetspolitiken har fyra huvudområden: krishantering, motståndskraft, kapacitet och partnerskap.
Inte minst trycker han hårt på kapaciteten – att EU behöver utveckla gemensam förmåga att hantera kriser. Och huvudpunkten där är en egen militär styrka, ordentligt samövad och redo att sättas in som exempelvis fredsbevarande i Libyen eller vid en evakueringssituation som i Afghanistan.

Ny stridsvagn

Detaljer om styrkans storlek eller hur den ska vara uppbyggd vill han inte gå in på. Visserligen upprepar han en siffra på 5 000 man – men det får bero på vad som krävs.

– Det handlar inte om att ha någon som står redo i en kasern. Det är inte styrkan som ska avgöra insatsen, utan insatsen som ska avgöra styrkan, säger Borrell.

På temat kapacitet tar han samtidigt upp fyra konkreta förmågor att utveckla: nya obemannade marina farkoster, ett framtida luftstridssystem, rymdbaserad markövervakning och en ny stridsvagn.

– Jag vet att användande av våld inte löser alla problem, men vi vet också att avsaknad av militär styrka ses av resten av världen som en svaghet. Avskräckningsförmågan är viktig, säger Borrell.

Kant eller Hobbes?

Den strategiska kompassen bollas nu över till EU-länderna för påsyn och diskussion. Vid ett EU-toppmöte i mars 2022, med försvarsfrågor som huvudtema, är det sedan tänkt att ländernas stats- och regeringschefer ska kunna enas om sin syn på saken.

– Någon kommer att säga att det är mycket, någon annan att det inte är tillräckligt. Men vi måste diskutera vilka ambitioner vi ska ha, säger Borrell.

Händelserna i Kabul i somras då EU-länderna tvingades förlita sig på USA för att få ut personal ur landet har fått stor betydelse.

– Alla pratade om Afghanistan som en väckarklocka. Kanske föredrar folk att fortsätta sova, men det är mitt ansvar att ringa i klockan, säger Borrell – som tar några av världsfilosofins giganter till hjälp för att sammanfatta en situation där optimism står mot pessimism.

– Vi gillar Kants värld, men måste vara redo att leva i Hobbes, oavsett om vi gillar det eller inte, säger EU:s utrikeschef i Bryssel.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV