Radar · Inrikes

Förlossningssatsning skalas upp i Stockholm

Finansregionråd Irene Svenonius (M) meddelar att region Stockholm avsätter mer pengar för att förbättra arbetsmiljön i förlossningsvården.

Regionledningen i Stockholm lägger fram ett åtgärdspaket om 550 miljoner kronor över tre år för att möta barnmorskornas krav på bättre arbetsmiljö i förlossningsvården. Oppositionen varnar för att kommande sparkrav mot sjukhusen förvärrar situationen.

Barnmorskor inom förlossningsvården i Stockholm har sagt upp sig i protest mot den bristande arbetsmiljön. För att dra tillbaka sina uppsägningar kräver de bättring.

En central åtgärd är att vara tillräckligt många för att en barnmorska ska tillåtas koncentrera sig på en förlossning och inte samtidigt hantera två eller flera födande.

På måndagen meddelade regionen att de möter det kravet och avsätter 100 miljoner kronor mer till förlossningsvården än budgeterat. Oppositionsrådet Aida Hadzialic (S) menade då att siffran var för låg och att regionens beräkningar visar att kostnaden ligger på 210 miljoner kronor.

Kommer gå

Nu lägger Stockholmsregionens blågröna majoritet fram ett större åtgärdspaket som omfattar åtta punkter och beräknas kosta totalt 550 miljoner kronor under tre år.

Av dem går 100 miljoner kronor till punkt ett – att genomföra en barnmorska per födande. Finansregionrådet Irene Svenonius (M) är trygg med att pengarna räcker.

– Ja, beräkningar från vår egen förvaltning visar vad det kommer att kosta att genomföra målsättningen en barnmorska per födande. Det landar på 100 miljoner kronor per år, säger Irene Svenonius.

Resterande miljoner ska finansiera övriga sju punkter, som handlar om att genomföra flera förändringar. Det handlar bland annat om arbetsrotation, där en en barnmorska omväxlande ska kunna jobba på barnmorskemottagning, i förlossningsvård och i eftervård. Flera ska då dela på de tyngsta passen.

"En delseger"

Kompetens- och karriärmodeller ska införas, likaså handledning och mentorskap, arbetstidsmodellens tillämpning ska utvärderas och servicepersonal ska ta över uppgifter som att städa rum och flytta sängar. Förslaget är tänkt att klubbas igenom på torsdagens regionstyrelsemöte.

– Det är åtgärder som sammantaget ska göra barnmorskeyrket mer attraktivt och locka tillbaka barnmorskor till förlossningsavdelningarna, säger Irene Svenonius.

Oppositionsrådet Aida Hadzialic (S) kallar åtgärdspaketet för en delseger för barnmorskorna och vårdens personal, men varnar också för kommande sparkrav i den blågröna budgeten.

– Beslutet sker under galgen och under massiv press. Förlossningsvården har varit underfinansierad under flera år. Nästa vecka kommer Moderaterna med största sannolikhet gå vidare med nya besparingskrav mot Stockholms sjukhus. Det riskerar återigen att förvärra situationen, säger Aida Hadzialic.

Fakta: Region Stockholms åtgärdsprogram

Det krävs flera åtgärder för att komma tillrätta med arbetsmiljön inom förlossningsvården.
1. En barnmorska per födande i aktiv fas. Inleds första kvartalet 2022.
2. Arbetsplatsrotation så att medarbetare jobbar med graviditet, förlossning och eftervård. Intern rotation pågår redan hos vissa kliniker.
3. Öka läkartätheten för att möta ett större behov av medicinsk kompetens när födande sker i högre ålder och med fler medicinska riskkomponenter. Inleds första kvartalet 2022.
4. Förbättrade processer mellan mödravård, förlossning och eftervård.
5. Tydliga kompetens- och karriärmodeller. Inleds fjärde kvartalet 2021.
6. Handledning och mentorskap – som underlättar övergången från studier till arbetsliv. Inleds första kvartalet 2022.
7. Utvärdera arbetstidsmodellens tillämpning och effekt inom förlossningsvården. Inleds andra kvartalet 2022.
8. Servicepersonal avlastar vårdpersonal med uppgifter som patientnära städning, måltidshantering och förrådshantering. Arbetet pågår.
Källa: Moderaterna Region Stockholm

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV