Radar · Miljö

Matproduktion bakom en tredjedel av människors utsläpp

Kossor bidrar till en av de mest potenta växthusgaserna i världen - metan.

Att mat orsakar utsläpp när den produceras är ingen nyhet i sig. Men det en ny studie nu kunnat visa är i vilken omfattning det sker: 2015 kunde mer än en tredjedel av de utsläpp som mänskligheten orsakar kopplas till matproduktion.

När klimatrörelsen Fridays for future hösten 2020 höjde rösten om EU:s jordbrukspolitik, var det många som aldrig tidigare hade satt den i samband med utsläppen av växthusgaser.

Läs mer: Forskare: Koppla jordbruksstödet till ekosystemtjänster

Men utan tillräckliga åtgärder för att kapa jordbrukets utsläpp, skulle unionens klimatmål bommas med råge argumenterade aktivisterna, som ett inlägg i de pågående förhandlingarna.

Läs mer: Tusentals kräver stopp för klimatskadligt jordbruksstöd

Ett forskarlag har nu analyserat utsläppen från världens matproduktionen i detalj med hjälp av en ny databas. Enligt resultatet som publicerats i tidskriften Nature food härrör 34 procent av världens utsläpp från matproduktion, siffran gäller för 2015 som är det senaste året i studiens tidsserie.

Huvuddelen, 71 procent, härrör från jordbruket och förändrad markanvändning. Resterande utsläpp kommer bland annat från transporter, konsumtion, paketering och bränsleanvändning.

Kossors fisar – en av flera utsläppskällor

Utsläppen som räknas in i studien i Nature food är alla växthusgaser, enligt Carbon Brief som är en av flera medier som skriver om resultaten. Koldioxid utgör merparten, nästan 50 procent. Även metan – som är en mer kortlivad växthusgas men desto mer potent, utgör också en betydande del, där kossornas fisar är en av flera utsläppskällor.

Forskaren Sonja Vermeulen som kommenterar studien i Carbon Brief, säger att det är möjligt att äta och samtidigt bry sig om planeten – men att det inte kommer av sig själv.

– Deras analys förstärker slutsatsen att det inte finns någon enskild åtgärd som löser alla problem i ett slag. Om vi enbart fokuserar på att äta en mer växtbaserad kost eller på förbättrade jordbrukstekniker eller enbart på energi och transportsektorn – då kommer vi inte nå i mål, vi behöver alla tre.

Publiceringen av studien kom bara dagar efter att FN:s miljöprogram Unep släppt sin Food waste index report 2021, där det framgår att 931 miljoner ton mat slängdes 2019. Rapporten konstaterar också att runt 8-10 procent av världens utsläpp kommer från mat som aldrig mättar någon mage.

Problemet är inte heller begränsat till rikare länder, enligt rapporten. Indien producerar 50 kilo matsvinn per capita, Österrike 39 kilo – och Nigeria så mycket som 189 kilo.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV