Radar · Migration

Landmina från Balkankriget dödade en flykting i Kroatien

Tusentals och åter tusentals flyktingar och migranter har de sensate åren vandrat från Bosnien till Kroatien.

En flykting dog och fyra skadades när en landmina från 90-talets krig exploderade i Kroatien, nära den bosniska gränsen. Riskerna som människor tar för att söka skydd är extraordinära, enligt hjälporganisationer i regionen.

Sedan Balkankrigen tog slut har många landminor blivit kvar i marken. På vissa platser finns det skyltar som varnar för minor – men områdena är inte inhägnade eller avspärrade. Så gott som varje år detonerar en landmina. I torsdags exploderade en mina i skogen utanför staden Saborsko i Kroatien, nära den bosnisk gränsen, rapporterar The Guardian. En man dödades och fyra skadades och fick föras till sjukhus. En av dem hade livshotande skador. De var alla en del av en grupp asylsökande som kom från Bosnien och försökte ta sig vidare norrut genom Kroatien, enligt de kroatiska myndigheterna.

Händelsen belyser de extraordinära risker som flyktingar och migranter tar för att nå Europa, skriver The Guardian och hänvisar uttalandet till hjälporganisationer och hjälparbetare. Flyktingar tar enorma risker – både före och efter de når Europa. Många rapporterar om hur polis i framförallt Kroatien och Ungern misshandlar och förödmjukar dem när de försöker korsa gränserna. Så kallade pushbacks, olagliga deportationer, är också vanligt förekommande. Men de kroatiska myndigheterna förnekar fortsatt att det förekommer.

– Denna tragiska händelse belyser återigen hur EU:s politik, som fokuserar på att begränsa ankomsterna (av flyktingar), utsätter människor för risker och för med sig onödigt lidande för de som är på resande fot, säger Nicola Bay, chef för Danska flyktingrådet i Bosnien, till The Guardian och tillägger:

– Människor som behöver internationellt skydd eller helt enkelt söker ett bättre liv i EU tvingas ta allt farligare vägar som innebär systematiska och ofta våldsamma, metoder för att avskräcka dem.

I Kroatien finns det omkring 17 000 landminor och andra enheter som inte exploderat kvarlämnade från kriget, enligt landets inrikesministerium. Grannlandet Bosnien, som många flyr via för att nå Kroatien, är ett av de mest förorenade länderna i världen när det gäller kvarlämningar från krig. Enligt organisationen ITF Enhanching Human Security rör det sig om nästan två procent av Bosniens yta. Ungefär 79 000 minor och andra enheter beräknas finnas kvar i marken runt om i Bosnien.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV