Radar · Miljö

Trafikverket satsar 45 miljoner på snabbladdare

Trafikverket erbjuder stöd på 45 miljoner kronor för att uppföra ytterliga snabbladdningsstationer i norra Sverige.

Nu erbjuder Trafikverket investeringsstöd för att bygga 39 nya snabbladdningsstationer i norra Sverige.

Syftet är att öka användningen av elbilar för att på så vis minska trafikutsläppen. ”Elektrifiering av transportsektorn är en nyckelåtgärd för att nå målen”, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Det totala investeringsstödet uppgår till 45,3 miljoner kronor. Ambitionen är att snabbladdarna ska placeras i anslutning till annan service som butiker och restauranger.

I fjol beviljades stöd till 20 nya laddstationer, stöd som fördelades på sju län.

I dag finns cirka 600 snabbladdningsplatser med minst 50 kilowatt i Sverige, och enligt Trafikverkets beräkningar kommer 16 nya att vara i drift före årets slut. Hittills har 59 sådana beviljats längs vägsträckor som för närvarande saknar servicen.

Totalt finns fler än 12 000 offentliga laddningspunkter i hela landet.

Enligt klimatmålen ska utsläppen från inrikes transporter – flyget ej inräknat – minska med 70 procent till 2030, jämfört med 2010.

År 2045 ska Sverige nå så kallad klimatneutralitet.