Radar · Morgonkollen

Kriminalpolitiken viktigare för väljarna

Lag och ordning blir viktigare för väljarna.

Kriminalpolitiken har blivit en allt viktigare fråga för väljarna, enligt mätningar som opinionsinstitutet Ipsos gör för Dagens Nyheter. I den senaste mätningen hålls lag och ordning högre än någon gång tidigare.

Det var länge en mycket mindre prioriterad fråga, men opinionen svängde 2017, vilket sammanfaller med ett tilltagande skjutvapenvåld i landet. Samtidigt har gängkriminalitet och straffrättsliga påföljder klättrat högt på den politiska dagordningen.

22 procent av de totalt 1 239 tillfrågade håller frågor som faller under kategorin ”Brottslighet/lag och ordning” bland sina tre främsta frågor i mätningen. I februari förra året var motsvarande andel 18 procent.

Invandring – vilket omfattar både migration och integration – hålls fortfarande som den viktigaste frågan. Sjukvården kommer strax därefter och sedan kommer lag och ordning.