Radar · Miljö

Hotfull strålning i Tjernobyl

Sarkofagen över reaktor 4 i Tjernobyl.

Något håller på att hända i de begravda resterna efter Tjernobyls kärnkraftverk i Ukraina. Enligt forskarnas mätinstrument har strålningen blivit starkare den senaste tiden.

Efter den våldsamma explosionen i reaktor fyra vid kärnkraftverket i Tjernobyl den 26 april 1986, smälte stora mängder kärnbränsle, skrot och grafitstavar ihop med den sand som användes vid släckningsarbetet. Det blev till ett slags enorm klump av pyrande lava, som rann ner i reaktorns källarutrymmen och stelnade där.

För att bromsa de radioaktiva processerna installerades senare ett sprinklersystem, som duschade lavaklumpen med gadoliniumnitrat. Det är ett metallsalt som absorberar neutroner från sönderfallande atomkärnor, så att de inte ska rusa vidare och klyva fler atomkärnor och utlösa en skenande kärnklyvningsprocess.

På så vis har strålningsnivån under lång tid varit under kontroll.

Otillgängligt utrymme

Men nu rapporterar Science att de mätinstrument som övervakar den gamla reaktorn har börjat visa förhöjda mängder neutroner, som kommer från ett otillgängligt utrymme dit sprinklersystemet inte kunnat nå.

Halterna stiger än så länge så pass långsamt att Ukrainas strålsäkerhetsmyndighet ISPNPP har några år på sig att komma på hur problemet ska åtgärdas. ”Men vi kan inte utesluta risken för en olycka”, säger en talesperson för ISPNPP.

Borrande robot

Strålningen är för stark för att människor ska kunna arbeta vid den gamla reaktorn. Men en möjlighet vore att skicka in en robot som kan borra långa hål ned till den radioaktiva lavaklumpen, och sedan föra in någon form av kontrollstavar som bromsar reaktionen.

Men även om processen inte skulle gå att hejda finns det enligt forskarnas bedömningar ingen risk för en lika stor olycka som för 35 år sedan, då radioaktiva moln spreds över stora områden, även långt in i Europa. Däremot kan det uppstå lokala problem i och omkring den stål- och betongsarkofag som kapslar in den gamla reaktorn. I så fall riskerar planerna på att flytta resterna till ett säkert slutförvar ytterligare förseningar.