Radar · Politik

Friare hyressättning på gång – men Moderaterna vill gå längre

Det räcker inte att ha fri hyressättning för nyproducerade lägenheter, anser Moderaterna som vill att hyrorna släpps fria gradvis i "stora delar" av beståndet.

Fri hyressättning i nyproduktion är bara början – om Moderaterna får bestämma. Partiet vill på flera punkter gå längre mot rena marknadshyror än den utredning som snart landar på regeringens bord. ”Ett första steg mot ett totalt systemskifte”, säger Hyresgästföreningens Marie Linder.

Den sista maj kommer den, utredningen som Liberalerna och Centerpartiet drivit igenom och som ska ge svar på hur fri hyressättning i nyproduktion ska genomföras. Snart därpå kommer en annan utredning med förslag på hur läge och kvalitet ska få större genomslag i hyressättningen av befintliga lägenheter, det vill säga attraktiva lägenheter i centrala lägen ska få kosta mer.

Moderaterna vill gå längre. I sin bostadspolitiska motion skriver man att fri hyressättning gradvis ska införas i ”stora delar” av beståndet. Redan nu vill partiet bland annat att fastighetsägare som renoverar lägenheter så att de kommer upp i samma standard som nyproducerade lägenheter fritt ska få sätta hyran när en ny hyresgäst flyttar in.

Ska få fart på rörligheten

Moderaterna menar att en friare hyressättning skulle få fart på rörligheten på hyresmarknaden. De pekar på att hyrorna på attraktiva lägenheter är låga i förhållande till marknadsvärdet och att det därför inte är ovanligt att hyreskontrakt går i arv.

”Syftet är att få en rättvisare hyressättning där inte unga och nyanlända diskrimineras”, skriver Moderaternas bostadspolitska talesperson Carl-Oskar Bohlin i mejl till Syre.

Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder menar att fri hyressättning skulle få rakt motsatt effekt.

– Folk kommer bli sittande på sina bostäder för att de inte har råd att byta, säger hon.

Marknadshyror har länge varit ett skällsord i svensk politik som ingen vill ta i sin mun. Kanske är det på väg att förändras. När Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni i onsdags debatterade hyressättning i SVT:s Aktuellt protesterade hon inte mot beskrivningen av att hon vill införa marknadshyror. Moderaterna talar däremot hellre om ”omreglering” och betonar att de vill ha ett stark konsumentskydd för de som i dag bor i hyresrätt. Men Marie Linder tycker inte det går ihop med förslaget att öppna upp för marknadshyror efter renoveringar.

– Då kan man inte säga att det inte får konsekvenser för dem som bor i dag, säger hon.

Bättre underhåll – eller sämre?

Också när det gäller vilka konsekvenser en friare hyressättning skulle få för underhållet av bostäderna går meningarna vitt isär. Enligt Carl-Oskar Bohlin blir underhållet bättre om den fastighetsägare som renoverar har möjlighet att få avkastning på sin investering genom att ta ut mer hyra.

Tvärtom, anser Marie Linder. Med friare hyressättning  kommer hyran avgöras av var lägenheten ligger, snarare än vilket skick den är i, menar hon.

– I dag påverkas bruksvärdet av renoveringar. Om vi har marknadshyror i befintligt bestånd och en lägenhet renoveras är det stor risk för att läget slår igenom och att den som bor där idag inte har råd att flytta tillbaka, säger Marie Linder.

Om januaripartiernas förslag om marknadshyror i nyproduktion blir verklighet är det illa nog, men bara en början, enligt Marie Linder. Hon påpekar att branschorganisationen Fastighetsägarna redan 2013 föreslog införande av marknadshyror i tre steg: 1. I nyproducerade lägenheter 2. I lägenheter som blir lediga. 3. I alla lägenheter.

– Det som nu är på gång är ett första steg mot ett totalt systemskifte på bostadsmarknaden, säger hon.

Vilken politik som skulle bli verklighet med en högerregering efter nästa val är en öppen fråga. Kristdemokraterna vill begränsa den fria hyressättningen till nyproduktion, men har hållit en låg profil i bostadsfrågorna. Sverigedemokraterna är å sin sida motståndare till fri hyressättning över huvud taget, men har varit så gott som helt frånvarande i debatten om hyrorna.