Radar · Inrikes

Beskedet till anställda: Ta ansvar och vaccinera er – men inte på arbetstid

Statliga arbetsgivare som Kriminalvården och Vattenfall har som huvudregel att säga nej till anställda som vill vaccinera sig under arbetstid.

Ett stort antal anställda inom offentlig sektor ges inte tillåtelse av arbetsgivaren att vaccinera sig på arbetstid. Det rapporterar Sekotidningen. ”Samhället säger att vi ska ta vaccin för att vara solidariska med andra. Nu får vi inte vaccinera oss när det finns tider”, säger en anställd.

Nej till vaccinering på arbetstid eftersom det innebär en säkerhetsrisk om personalen är frånvarande. Det meddelar Kriminalvården. Anställda som har fått tid till vaccinering under arbetstid har därmed fått tacka nej till vaccin.

Beskedet har fått flera anställda att reagera.

– Samhället säger att vi ska ta vaccin för att vara solidariska med andra. Nu får vi inte vaccinera oss när det finns tider, säger Lars-Inge Ehrenholm, kriminalvårdare på Nationella transportenheten i Göteborg, till Sekotidningen.

Lutar sig mot Arbetsgivarverket

Arbetsgivarverket har från sitt håll meddelat att det inte finns något lagligt stöd i det statliga villkorsavtalet för att låta personal vaccinera sig på arbetstid – något som Kriminalvården alltså tagit fasta på.

Samtidigt har Arbetsgivarverket förespråkat att arbetsgivare antar en generös linje.

Det kan dock finnas en möjlighet till att Kriminalvården gör undantag, säger Martin Klaar, enhetschef på Kriminalvården.

– I första hand ska personalen vaccinera sig när de är lediga, på fridagar eller flextid. Men det finns också en möjlighet att göra det på arbetstid om man kommer överens med sin chef, säger han.

Fler som säger nej

Kriminalvården är inte ensam om att hålla en strikt linje gentemot anställda som undersökt möjligheten att vaccinera sig på arbetstid. Även Vattenfall och Postnord har meddelat att man huvudsakligen vill att anställda vaccinerar sig på fritiden.

Postnord har dock en flexiblare inställning än Vattenfall och kan säga ja till vaccinering under arbetstid. Men det är inte huvudregel.

Bland de som har ja-besked som huvudregel syns Skanska, SJ och Statens institutionsstyrelse. Även Polismyndigheten säger ja om den anställde skulle få en tid som infaller under arbetstid.

Arbetsgivarna om vaccinering på arbetstid

Nej som huvudregel, eller ja i undantagsfall:
Vattenfall: Nej.
Kriminalvården: Nej. Ja i undantagsfall i samråd med chef.
Postnord: Nja. I första hand ska man undersöka möjligheten att få en tid utanför arbetstid. Om det inte är möjligt kan man få ledigt för att bli vaccinerad.
Ja som huvudregel:
Skanska: Ja.
Statens institutionsstyrelse: Ja.
SJ: Ja, om det krockar med en tur så hjälper vi till med att flytta arbetstiden.
Källa: Sekotidningen, som talat med presstjänst och fackliga företrädare