Radar · Inrikes

Socialstyrelsen: Flest dog i hjärt- och kärlsjukdomar 2020

Ungefär 60 procent av dödsfallen i covid-19 inträffade under första halvåret.

Coronapandemin bidrog till att 7 000 fler avled i Sverige förra året jämfört med snittet för de fyra föregående åren. Det visar Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik för 2020, som nu är fastställd.

Sverige hade tydlig överdödlighet under 2020, och det är på grund av covid-19, den tredje vanligaste dödsorsaken. Det visar Socialstyrelsens officiella dödsorsaksstatistik.

9 441 dog av covid-19 – ungefär 60 procent av dödsfallen i covid-19 inträffade under första halvåret. Hög ålder var den största riskfaktorn för att dö i covi-19. Nio av tio som dog i sjukdomen var över 70 år. Fem var under 18 år.

Även att födelseland haft betydelse. Dödligheten i covid-19 var oproportionerligt hög även hos personer födda i Turkiet, Syrien, Irak, Iran, Grekland och Chile.

”Av de avlidna männen födda i till exempel Somalia var det över 50 procent som dog av covid-19, medan motsvarande andel bland män födda i Sverige var cirka 10 procent. Ett generellt mönster är att bland grupperna med hög dödlighet i covid-19 skedde en mycket stor del av dödsfallen under första vågen”, säger Jeroen de Munter, statistiker på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Flest dog av hjärt- och kärlsjukdomar

Totalt avled 98 229 personer förra året, vilket kan jämföras med i genomsnitt 91 070 mellan 2015 och 2019.

”Toppade listan över de mest frekventa dödsorsakerna” gjorde hjärt- och kärlsjukdomar, 27 973 dödsfall, följt av tumörer, 23 485.

Dödsfallen till följd av övergrepp av annan person bland män ökade från 79 till 99 mellan 2019 och 2020, och från 22 till 24 för kvinnor. Till stor del orsakades dessa dödsfall av våld med skjutvapen och med stickande/skärande föremål.

Antalet självmord minskade samtidigt till 1 168 under 2020, från 1 269 föregående år.

Dödsorsaker "tio-i-topp" år 2020

1 Cirkulationsorganens sjukdomar 27 973 döda
2 Tumörer 23 485
3 Covid-19 (virus påvisat och ej påvisat) 9 441
4 Psykiska sjukdomar och beteendestörningar 6 562
5 Sjukdomar i nervsystemet 5 960
6 Andningsorganens sjukdomar 5 530
7 Yttre orsaker till sjukdom och död 4 830
8 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes 3 343
9 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 3 028
10 Matsmältningsorganens sjukdomar 2 885
Källa: Socialstyrelsen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV