Radar · Inrikes

Ny studie: Internet-kbt effektivt för unga med social ångest

En ny studie visar att internet-kbt kan vara en effektiv behandling mot social ångest.

Forskare vid Karolinska institutet kan nu visa att internet-kbt är en effektiv behandlingsmetod mot bland annat social ångest. Något som ofta drabbar barn och unga, samt deras familjer.

I många fall drabbas unga personer av social ångest redan innan femton års ålder. I praktiken innebär det en stark och ihållande rädsla för att bli bedömd eller granskad i sociala sammanhang.

En behandlingsmetod som visat sig kunna hjälpa är kbt, kognitiv beteendeterapi, och det är särskilt viktigt att få hjälp så tidigt som möjligt för att problemen inte ska bli kroniska. Men i dagsläget finns det inte tillräckligt med psykologer som kan ge behandling ansikte mot ansikte, och därför har forskare vid Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska institutet undersökt hur internet-kbt fungerar.

I den nya studien har man undersökt 103 personer mellan 10 och 17 år samt deras föräldrar. Slumpen fick sedan avgöra om deltagarna skulle få internet-kbt eller så kallad internet-stödbehandling. Oavsett vad de tilldelades för metod så arbetade testpersonerna i tio veckor med datorbaserade uppgifter, under handledning av en legitimerad psykolog som de även fick 30 minuters videomöten med. Deltagarna som fick arbeta med internet-kbt fick dessutom olika uppdrag som gick ut på att utmana sina rädslor.

Därefter fick föräldrar och barn skatta symtom på social ångest och depression, samt funktion i vardagen. Utomstående psykologer fick även skatta deltagarnas grad av symtom, tre månader efter avslutad behandling.

Goda resultat för internet-kbt

Slutsatsen som man sedan kunde dra var att den sociala ångesten och depressionssymtomen hade minskat tydligt med internet-kbt, samt att deltagarnas funktion i vardagen hade gått uppåt. Samtidigt som samma positiva resultat inte gick att utläsa av de som fick internet-stödbehandling.

Nu vill forskarna fortsätta att titta på om resultaten håller i sig i ett år efter att behandlingen avslutats. De vill även undersöka närmare om internet-kbt passar bättre för vissa grupper än för andra.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV