Radar · Inrikes

Kritik mot Försäkringskassans förebyggande arbete

De personer som är inskrivna i specialistvården har större chans att få förebyggande sjukpenning är de som har kontakt med Försäkringskassan via sin vårdcentral eller annan primärvård, konstateras i Riksrevisionens rapport.

Försäkringskassan kan bevilja sjukpenning i förebyggande syfte för att förhindra långtidssjukskrivningar. Men den ersättningsformen används alldeles för sällan. Dessutom är det få i allmänheten som känner till att möjligheten finns. Det konstaterar Riksrevisionen i en ny granskning av Försäkringskassan.

Om det finns risk för att du blir långtidssjukskriven kan det gå att få ersättning från Försäkringskassan för att förhindra detta i ett tidigt skede. Men få känner till ersättningsformerna förebyggande sjukpenning och arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd, varken arbetsgivare, vården eller de som mår dåligt.

Dessutom använder Försäkringskassan inte dessa ersättningar i förebyggande syfte särskild ofta – vilket är tanken – utan i stället ges ersättningarna främst till personer som redan är långtidssjukskrivna när de ska försöka ta sig tillbaka i jobb.

– Granskningen visar att förebyggande ersättningar mot ohälsa och långvariga sjukskrivningar inte fungerar på avsett sätt, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Forskning tycks till exempel visa att personer med lättare psykisk ohälsa skulle må bättre av att få förebyggande sjukpenning under den tid de går i behandling, och på så vis skulle långtidssjukskrivningar kunna minska för den gruppen.

Det bör Försäkringskassan göra för att bättra sig

Försäkringskassan måste bli bättre på att informera folk om att detta stöd finns, förbättra samarbetet mellan handläggare och göra det lättare att kunna söka rehabiliteringsstödet, konstaterar Riksrevisionen i sin nya granskningsrapport.

Dessutom borde regeringen förtydliga Försäkringskassans uppdrag om att de också ska förebygga sjukskrivningar. Det har inte ingått i regeringens regleringsbrev sedan 2013. Nu i april infördes visserligen ett förtydligande i regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan, men det behöver bli ännu tydligare, menar Riksrevisionen.

Försäkringskassans egna vägledningar saknar också tydliga skrivningar om att handläggarna ska arbeta med förebyggande arbete.