Radar · Inrikes

Kommuners hjälp till våldsutsatta kartläggs

Om kommuner hjälper våldsutsatta tillbaka till ett stadigt boende efter vistelse på skyddat boende ska kartläggas.

Länsstyrelserna får i uppdrag av regeringen att kartlägga vad kommuner gör för att hjälpa våldsutsatta att få ett stadigvarande boende efter vistelse på skyddat boende.

Tillgången till skydd som ska kartläggas gäller personer som utsätts för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Mer specifikt ska länsstyrelserna undersöka vilken tillgång till skyddat boende det finns i olika kommuner och hur långa vistelsetiderna för skyddsbehövande är, uppger jämställdhetsminister Märta Stenevi (MP).

Länsstyrelserna ska även undersöka vad kommunerna gör för att de våldsutsatta ska få ett stadigvarande boende efter tiden på skyddat boende och vilka hinder som finns. De ska också granska vad som görs för att utsatta ska kunna bo kvar i sitt eget hem, underförstått att gärningspersonerna får flytta på sig i stället.

Flera olika aktörer ska involveras, bland andra Boverket och bostadsföretag. I arbetet ska funktionshinder, barns rättigheter och hbtqi-personers rättigheter belysas.

Åtta miljoner kronor avsätts för arbetet som ska redovisas den 31 mars nästa år. Regeringen har kommit överens med Centerpartiet och Liberalerna om beslutet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV