Radar · Morgonkollen

Forskare sågar ny utlänningslag

Syriska flyktingar i ett informellt läger i Tripoli i Libanon i april.

Fler än 100 forskare inom bland annat migration och hälsa riktar massiv kritik mot förslaget om en ny utlänningslag. De befarar att integrationen försämras och att det leder till ökade spänningar

Forskarna sågar i en debattartikel i Göteborgs-Posten det nya lagförslaget, där tillfälliga uppehållstillstånd blir normen och vissa krav måste uppfyllas för att det sedan ska bli permanent.

De skriver att flyktingar ofta lider av psykisk ohälsa till följd av trauman, men att möjligheten till rehabilitering i det nya landet är god om livssituationen uppfattas som trygg och säker, vilket den inte gör om man upplever ett hot om att skickas tillbaka. Stöd av familjemedlemmar är också viktigt, men forskarna anser att lagförslaget innehåller delar som gör att splittrade familjer fortsatt kommer att tvingas leva separerade.

Slutsatserna forskarna gör är att regeringens mål med den nya lagen inte kommer att uppnås och att den leder till permanent osäkerhet och splittrade familjer. Det i sin tur försvårar integrationen, riskerar att splittra samhället och gynna den organiserade brottsligheten.

De skriver i debattartiklen att lagen kommer att ”leda till en marginellt minskad invandring till priset av kraftigt försämrad integration och ökade klyftor i samhället”.

Fakta: Migrationsförslagen

• Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara regel, inte permanenta, som före flyktingkrisen.
• De som har beviljats flyktingstatus får uppehållstillstånd i tre år, medan alternativt skyddsbehövande får tillstånd för 13 månader. De tillstånden kan därefter förlängas med två år i taget.
• Efter minst tre år kan man ansöka om permanent uppehållstillstånd om vissa krav uppfylls. Till exempel egen försörjning, samt grundläggande kunskaper i svenska och samhällskunskap.
• Även en vandelsprövning ska göras.
• Även för medborgarskap kommer sådana krav att ställas.
• Den nya utlänningslagen ska ersätta den nuvarande, tillfälliga lagen i juli.
• Men inte kraven för permanent uppehållstillstånd och medborgarskap. De förslagen är inte helt klara.
Källa: Regeringskansliet

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV