Radar · Politik

Gig-jobb – inte ett sätt för nyanlända att få andra arbeten

Matleveransföretaget Foodora är ett av de företag som anställer gig-jobbare.

Det främsta argumentet för gig-jobb är att det skulle underlätta för unga och nyanlända att ta sig in på arbetsmarknaden. Men en ny rapport visar att så inte är fallet. Det var lika svårt för nyanlända som tagit gig-jobb att få andra arbeten som de som inte hade arbetat alls. Orsaken: Deras arabiskklingande namn.

Gig-jobb innebär tillfälliga arbeten där personen ibland rings in samma dag. Rapporten av IFAU –  institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, undersöker om denna typ av arbetslivserfarenhet verkligen bidrar till tryggare anställningar – något som ofta har förts fram i debatten.

Författarna till rapporten skickade nästan 10 000 fiktiva jobbansökningar till företag som hade platsannonser med enkla jobb där det varken krävdes eftergymnasial utbildning eller tidigare arbetslivserfarenhet.

Resultaten visar att för personer med svenskklingande namn var det möjligtvis en liten fördel att ha erfarenhet av gig-jobb jämfört med att inte ha jobbat alls. Men skillnaden är så liten att den ska tolkas med försiktighet, står det i rapporten. För personer med arabiskklingande namn spelade det dock ingen roll om de hade tagit gig-jobb, andra jobb eller varit helt arbetslösa.

”Vi (finner) inget stöd för hypotesen att gigekonomin skulle hjälpa minoritetsgrupper att få fotfäste på arbetsmarknaden”, skriver rapportförfattarna.

Däremot konstateras att graden av etnisk diskriminering är hög på den svenska arbetsmarknaden.