Radar · Morgonkollen

Roks drar Sverige inför rätta

Jenny Westerstrand, ordförande för Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.

Sveriges tolerans för mäns våld mot kvinnor är för stor. Det skriver Roks ordförande Jenny Westerstrand och advokaten Ulrika Rogland på Dagens nyheters debattsida. Nu stämmer de Sverige för brott mot kvinnors mänskliga rättigheter.

Sverige var tidigare ledande i arbetet att bekämpa mäns våld mot kvinnor, men med tusentals kontakter med våldsutsatta kvinnor i bagaget konstaterar Roks att Sveriges arbete på fältet ser sämre ut än på länge.

”Vi har fått nog av den omfattande tolerans som råder för mäns våld mot kvinnor hos myndigheter i stat och kommun och även hos domstolar”, skriver Jenny Westerstrand och Ulrika Rogland.

På onsdagen lämnar Roks in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt mot Sverige för brott mot Europa­konventionen och mot kvinnors mänskliga rättigheter. Målsägande i det specifika ärendet är en kvinna som utsattes för människohandel av sin egen partner.

Trots det lidande och den kränkning mannens brottslighet innebar för henne fick hon vänta i över fem år på att förundersökningen skulle bli klar, framhåller skribenterna. Hovrätten mildrade sedan gärningsmannens straff, brottets rubricering och påföljd, och vägde då in att så lång tid hade gått mellan brottet och att åtal väcktes.

”Roks har under många år larmat om försämrat stöd för våldsutsatta kvinnor och tjejer och om en minskad kunskap i samhället på området. Nu höjer vi tonläget för att sätta press på riksdag och regering att sätta sig ner och på allvar diskutera hur Sverige kan få till stånd ett effektivt arbete på området”, skriver Jenny Westerstrand och Ulrika Rogland.