Zoom

WWF:s årliga rankning: Få håller löften om palmolja

Palmoljesektorn är den enskilt största orsaken till att regnskog skövlas i Indonesien.

Vår konsumtion av palmolja fortsätter att öka – samtidigt som stora arealer av världens mest artrika regnskogar skövlas med oersättliga förluster av unika naturvärden. Men majoriteten av de stora företagen lever fortfarande inte upp till sina åtaganden för hållbar palmolja. Det visar Världsnaturfonden WWF:s nya rapport, som släpptes i dag. En del utmärker sig dock positivt, bland annat svenska IKEA.

I dag består ungefär hälften av all vegetabilisk olja som används i livsmedel globalt av palmolja och efterfrågan på produkten, som också används i smink och hygienartiklar, fortsätter att öka. En av orsakerna är att palmoljeprodukter för produktion av biodiesel och andra bränslen ökar, framförallt i Sverige och EU. Konsekvenserna av den stora produktionen är allvarliga och i många fall oersättliga. Detta då stora arealer av världens mest värdefulla regnskogar – med dess enorma artrikedom – skövlas för att göra plats åt oljepalmsplantagerna, som lämnar efter sig gröna öknar där inget annat kan växa. Både människor, djur och växtarter trängs undan och får sina livsmiljöer förstörda.

Enligt Världsnaturfonden, WWF, går det stoppa eller i varje fall minska skövlingen av regnskogar, men ändå fortsätta producera palmolja, genom att ställa om till en mer hållbar palmoljeproduktion.

— När det gäller själva avskogningsproblemetiken ser vi att avskogningen mycket väl kan upphöra eller i vilket fall mildras betydligt. Ett företag som exempelvis antar att de ska vara avskogningsfria till 100 procent handlar inte med produkter som har lett till avskogning, säger Olle Forshed, sakkunnig på regnskog och tropiskt skogsbruk på WWF.

Men trots de stora förlusterna av unika naturvärden gör en majoritet av de globala bolagen som handlar med palmolja långt ifrån tillräckligt för en hållbar omställning. Det visar WWF:s nya rapport, som bygger på en undersökning med 227 ledande bolag på fem kontinenter.

I rapporten rankas bolagen, som använder palmolja i livsmedel, hygienartiklar och andra konsumentprodukter, utifrån sitt arbete inom områden som mål, inköp, policy, spårbarhet och investeringar för att förändra och ställa om marknaden. Bland annat ingår svenska AAK, IKEA och varumärken som L’Oreal, ArlaFoods, Carrefour och McDonald’s.

Majoritet håller inte löften

Trots att en majoritet av företagen har åtagit sig att köpa palmolja fri från avskogning och kränkningar av mänskliga rättigheter, lever de flesta inte upp till sina åtaganden. Endast hälften uppger att deras palmolja är certifierad och många saknar tillräckligt skarpa policyer för att infria detta. I genomsnitt får bolagen i årets rankning inte mer än 13,2 poäng av 24 möjliga.

— Hundratals storbolag har lovat att stoppa avskogningen i sina värdekedjor, många fram till 2020. Ändå fortsätter värdefulla ekosystem att förstöras i en alarmerande takt. Här har framför allt bolagen, men även konsumenter både i Sverige och internationellt, en viktig roll i att driva på marknaden, säger Olle Forshed.

Att många företag anpassar sina produkter mot olika marknader, är ett av problemen som sätter käppar i hjulet för omställningen.

— Det förekommer många gånger exempelvis att man har certifierad råvara där efterfrågan är som störst, men att man samtidigt på andra marknader saluför produkter utan certifierad råvara. Vi vill att företag ska ta ansvar för hela sin produktion och handel.

Ikea i topp

Det finns dock en del företag som utmärker sig och ligger i topp. Svenska IKEA är en av dem som får högst poäng (21,6) i årets rankning, efter italienska Ferrero (21,7) och Coop Switzerland, som toppar listan med 22,4 poäng. Det innebär att dessa företag i praktiken har tagit stort ansvar för hela sin verksamhet mot en omställning — och samtidigt arbetat för att förändra hela palmoljesektorn, även utanför deras egna affärsområden, förklarar Olle Forshed.

— Företagen har även starka policies gällande avskogning och kränkande av mänskliga rättigheter samt att palmolja i deras egna produktionsled till mycket stor del är certifierad.

Det andra svenska företaget i rankningen är AAK AB som hamnar i grupperingen ”på väg dit men en bit kvar” med 14,3 poäng. Även McDonald’s (13,4) och The body shop (13,8) hamnar i samma kategori. I botten finns företag som sydkoreanska Samyang corporation (1,8), nederländska Aviko BV (4,3) och amerikanska Wendy’s international (4,4).

Syre: Vad mer behöver göras för att få bolagen att arbeta mer effektivt med frågan?

— Det varierar såklart men en övergripande sak är att flertalet av dessa globala företag behöver öka sin andel av certifierad palmoljeråvara på bekostnad av ocertifierad. Fler företag kan också anta behöva anta mål om full certifiering och avskogningsfria produktionslinjer, säger Olle Forshed.

WWF vill att att användning av palmoljeprodukter för drivmedel och annan energiproduktion helt upphör för att dämpa den globala efterfrågan och möjliggöra en omställning till en hållbar produktion. Med anledning av det har de inte inkluderat företag inom dessa sektorer i sin årliga rankning. Samtidigt anser de att den breda användningen av oljan inom andra sektorer, exempelvis livsmedel och hygienprodukter, inte går att stoppa. Just därför är en omställning viktig.

— Att driva på att palmolja ska fasas ut eller tas bort ur all produktion kommer endast att flytta problemen någon annanstans och kan till och med förvärra situationen. Därför är det viktigt vi konsumenter driver på för att få företagen att faktiskt förändra själva produktionen och framtagandet av palmolja till att bli mer ansvarsfull i grunden, inte att fasa ut den. På så sätt kan vi gemensamt och på global nivå skapa en mer hållbar och ansvarsfull palmoljeproduktion, som har chans att på bred front dämpa avskogningen av våra regnskogar, säger Olle Forshed.

Om palmolja:

Palmolja finns i konsumtionsvaror som margarin, matolja, glass, godis och choklad men även i kosmetika, tvättmedel och hudkräm. Det är den mest konsumerade vegetabiliska oljan med cirka 40 procent av marknaden globalt.
Palmolja utgör en betydande inkomstkälla i tropiska länder och till lokalbefolkningar runt om i världen, särskilt i Indonesien och Malaysia där 85 procent av världens palmoljeproduktion sker.
I dag uppskattas världens oljepalmsplantager uppta runt 20-30 miljoner hektar, vilket motsvarar drygt halva Sveriges landareal.
Det är vanligt att artrika skogar huggs ner och marker med höga naturvärden omvandlas för att ge plats åt konventionella palmoljeplantager. Förutom att plantagerna bidrar till stora mängder växthusgaser, får även människor, djur och växtarter ofta försämrade eller förstörda livsmiljöer.
Samtidigt är oljepalmen en både snabbväxande och kostnadseffektiv gröda och det är svårt att hitta bra alternativ som på sikt inte kommer att leda till att ännu större arealer tas i anspråk.
Certifierad segregerad palmolja (RSPO) som är spårbar och ansvarsfullt producerad är den bästa lösningen som finns i dag, enligt WWF.
Källa: Världsnaturfonden, WWF

Om rankingen:

WWFs Palm Oil Buyer Score Card utvärderar aktörer inom tillverkning, återförsäljning och besöksnäring utifrån hur de arbetar med palmolja.
Rankingen bygger på underlag som företagen själva delar med WWF, där data som inköpsvolymer har verifierats av tredje part (RSPO).
Syftet med rankingen är att öka transparensen kring användningen av palmolja.
Källa: Världsnaturfonden, WWF.