Radar · Migration

Stöld, våld och kränkta rättigheter – bosniska brott presenterade för FN

Bosnien står för tre procent av de push backs av flyktingar som nätverket Border Violence Monitoring Network noterat sedan de började räkna och samla vitnessmål från flyktingar 2017.

Bosnien har de senaste åren varit en av de värsta flaskhalsarna in till EU för flyktingar. Den omänskliga situationen är väldokumenterad. Men något som det skrivits mindre om är de push-backs från Bosnien till Montenegro och Serbien som bosnisk polis genomför. Dessa brott och kränkningar har i veckan presenterats för FN av nätverket Border Violence Monitoring Network (BVMN).

Nätverket Border Violence Monitoring Network (BVMN) har sedan 2017 samlat in vittnesmål och bevis på att polis i både EU:s medlemsstater och andra stater längs med flyktvägen genom Europa brukar våld mot flyktingar och migranter. Majoriteten av de incidenter som BVMN har kartlagt är ungersk och kroatisk gränspolis och polis skyldiga till, men tre procent av kränkningarna har begåtts av bosnisk polis eller gränspolis, enligt organisationen.

I veckan har BVMN delat den information som de har samlat in med FN:s kommitté om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, som har haft sitt 70:e möte. Kommitténs uppgift är att se till att konventionen med samma namn, Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, efterlevs. Att genomföra push-backs där en individ nekas rätten att söka asyl är alltid olagligt enligt internationell rätt. BVMN har även identifierat flera andra brott som de bosniska myndigheterna i flera fall har gjort sig skyldiga till då de tvingat människor tillbaka till Montenegro och Serbien.

I en lång skrivelse, som delats med FN-kommittén, går de igenom vilka artiklar i konventionen som Bosnien ska ha brutit mot. Enligt FN-konventionen ska alla människor, oavsett legal status i ett land, ha samma rättigheter. Att någon befinner sig ”olagligt” i landet – det vill säga utan uppehållstillstånd eller giltigt visum – är inte en ursäkt för att få stjäla någons personliga ägodelar, godtyckligt fängsla dem, misshandla eller på annat sätt träna personen. BVMN har dock kunnat konstatera att Bosnien begår alla dessa handlingar mot flyktingar och migranter på sitt område, innan de skickas tillbaka till exempelvis Montenegro utan att ges möjligheten att söka asyl. De nekas även rätt till sjukvård, tak över huvudet och mat.

– Polisen tog nästan alla våra pengar, berättade en minderårig pojke för BVMN och fortsatte förklara att han tillsammans med gruppen han reste med därefter skickades tillbaka till Montenegro utan att få söka asyl.

Vad FN kommer att göra av informationen som delats på kommitténs möte i veckan är ännu inte säkert. Redan 2019 slog en FN-kommitte, den gången Universal Periodic Review som består av representanter från medlemsstaterna, ned på Bosniens behandling av flyktingar och asylsökande i landet. Den gången handlade kritiken mycket om att man inte har ett fungerande asylsystem som människor kan söka internationellt skydd via.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV