Radar · Morgonkollen

Sexhandeln har flyttat till sociala medier

Frida Johansson, enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten.

Antalet sajter där sex säljs har ökat kraftigt de senaste åren i Sverige. Men samtidigt finns prostitutionen inte längre bara på de rena sexsajterna utan även på vanliga sociala medier där barn och unga befinner sig. Så kallad ”sugardejting” har blivit en inkörsport för unga tjejer.

– Prostitution är ett stort samhällsproblem och det är givetvis allvarligt att prostitutionen inte synes minska och att unga löper större risk att bli utsatta, säger Frida Johansson, enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten.

Trots samhällets insatser och kamp för att få prostitution och människohandel att upphöra har inte mycket hänt på sju år.

I en ny rapport har Jämställdhetsmyndigheten på regeringens uppdrag kartlagt prostitutionen i Sverige, och slutsatsen är att prostitutionen varken ökat eller minskat sedan den förra rapporten 2014. Antalet personer som säljer sex är ganska konstant över tid.

Däremot ses en kraftig ökning i antalet sajter som tydligt erbjuder sexuella tjänster – från 10 år 2014, till 32 förra året.

Totalt identifierades över 12 000 unika annonser och profiler på sajterna, och Jämställdhetsmyndigheten talar om en ”kommersialisering” där sidorna alltmer börjar likna vanlig e-handel.

Ny grupp utsatta

En tydlig förändring är samtidigt att sexhandeln sökt sig till nya arenor.

– Prostitutionen har flyttat från att bara befinna sig på olika webbplatser som explicit är avsedda för prostitution till andra plattformar, som sociala medier och spelappar, säger Frida Johansson.

På exempelvis Instagram, Snapchat och Tiktok finns vuxna som genom bekräftelse, mutor, utpressning eller hot försöker få barn att posera nakna, eller stämma träff för att begå sexuella övergrepp.

Många kontakter tas även på så kallade ”sugardejtingsidor” och Jämställdhetsmyndigheten befarar att fler barn och unga riskerar att dras in i sexhandel. Flera verksamheter vittnar i rapporten om att fler unga tjejer söker stöd efter att ha utsatts.

– Man berättar att man mött en delvis ny grupp utsatta, utan någon känd social problematik eller tidigare utsatthet. Och de utsätts då bland annat på sugardejtingsidor, säger Frida Johansson.

Bild från polisens tillslag mot lägenhetsbordeller under Insats Torsk
Bild från polisens tillslag mot lägenhetsbordeller under Insats Torsk. Foto: Polisen

Även yngre sexköpare

Föräldrar behöver bli mer närvarande på nätet, anser Jämställdhetsmyndigheten.

– Det är väldigt viktigt att föräldrar och andra i barns närhet får tillräcklig kunskap att förbereda de unga för vad de kan bli utsatta för på nätet, och unga måste också stärkas i att ta kontakt med vuxna om de blir utsatta, säger hon.

Även bland sexköparna syns en viss ökning av yngre män som köper sex, enligt polis och rättsväsende. 65 procent av eleverna i gymnasiets årskurs tre som sålt sex uppgav att köparen var under 25 år.

– Jag kan bara konstatera att det blir än viktigare att arbeta förebyggande med ungdomar i de här frågorna, och där ser vi skolan som en väldigt viktig plattform. Man har gjort om sexualundervisningen och presenterat ett nytt ämne: sexualitet, samtycke och relationer, och där har vi uppmärksammat vikten av att de här frågorna väldigt tydligt ska inkludera si det ämnet, säger Frida Johansson.

Sex säljs på 200 orter

Sexuella tjänster säljs i dag över hela landet. Totalt återfinns annonser från närmare 200 orter i landet, flest i storstadsregionerna.

En viss ökning, och en ökad våldsutsatthet, syns i samband med pandemin.

Samtidigt uppges prostitutionen i gatumiljö ha minskat i såväl Malmö som Göteborg under de senaste åren, medan en ökning skett i Stockholm. De allra flesta som säljer sex på gatan är migranter.

Att minska efterfrågan pekas ut som centralt för att stoppa prostitution och människohandel. I dag finns den nationella stödlinjen Preventell, dit personer med oönskad sexualitet kan vända sig. På flera håll i landet finns även KAST-verksamheter som erbjuder behandling till sexköpare. En första utvärdering har visat på positiva resultat.

– Vi har sett att personer som fått stöd och behandling har minskat eller helt slutat att köpa sexuella tjänster, säger Frida Johansson.

Det finns dock i dag få metoder som konstaterats ha effekt när det gäller att förebygga prostitution, och Jämställdhetsmyndigheten har inlett en forskningsanalys för att hitta sätt som fungerar.

Fakta: Så många säljer och köper sex

– 1,5 procent av kvinnorna och 1 procent av männen uppger att de någon gång sålt sex, enligt Folkhälsomyndighetens senaste befolkningsstudie från 2017.
– Bland hbtq-personer var andelen betydligt högre – 7 procent.
– Bland gymnasieungdomar uppger 1,4 procent av flickorna och 0,8 procent av pojkarna i en studie 2021 att de sålt sex.
– Det är mycket vanligare att utsatta grupper sålt sex. Bland kvinnor i fängelse uppger 24 procent att de sålt sex, och 11 procent att de varit utsatta för människohandel.
– Bland vuxna missbrukare som vårdats enligt LVM uppgav var tredje kvinna och 7 procent av männen att de sålt sex.
– Bland unga som vårdats enligt LVU uppgav 13 procent av flickorna och 5 procent av pojkarna att de haft sex i utbyte mot ersättning. Av dessa barn och unga uppgav 70 procent att det hade hänt mer än en gång.
– Ytterligare en stor andel av de som befinner sig i prostitution i Sverige är migranter.
– De som köper sex är framför allt män. Knappt 1 av 10 män uppgav i Folkhälsomyndighetens befolkningsstudie från 2017 att de någon gång köpt sex. Motsvarande siffra för kvinnor var 0,5 procent.
Källa: Jämy

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV