Radar · Morgonkollen

Polisen fälls för otillåten app

Polisen ska betala en sanktionsavgift på 2,5 miljoner kronor efter att man använt sig av en otillåten app för ansiktsigenkänning.

Polisen använde sig av en extern app för att identifiera barn som utsatts för sexualbrott. Detta strider mot brottsdatalagen och polisen ska nu betala 2,5 miljoner kronor i en sanktionsavgift, slår förvaltningsrätten fast.

Det var i februari i år som Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), tidigare Datainspektionen, beslutade att polisens användande av appen inte är förenligt med lagen med hänvisning till att polisen inte har kontroll över vad som händer med de personuppgifter som man matar in.

Polisen överklagade till förvaltningsrätten, som nu alltså går på Integritetsskyddsmyndigheten linje.

”Förvaltningsrätten anser att de potentiella skadeverkningarna bör bedömas som stora, inte minst med hänsyn till att behandlingen inneburit att biometriska uppgifter matchats mot stora mängder av personuppgifter som hämtats från internet,” säger chefsrådmannen Anna Önell, i ett pressmeddelande.