Radar · Miljö

Kommuner och regioner prioriterar svensk mat framför ekologisk

Nya halvårssiffror från Ekomatcentrum visar att ekoinköpen i offentlig sektor har stagnerat de sista två åren.

Konventionella livsmedel tar marknadsandelar av det ekologiska. Enligt senaste statistiken är hela 67 procent av maten på tallriken av svenskt ursprung medans 43 procent är ekologiskt och 31 procent svekologiskt, räknat i kg, enligt Ekoweb.

Ny statistik från Ekomatcentrum visar att kommuner och regioner köper ungefär lika mycket ekologiskt 2021 som 2019. Andelen ekologiskt har ökat i värde men inte i volym, vilket innebär att ekopriserna stigit under mätperioden.

Enligt Ekomatcentrum tar svenska konventionella livsmedel marknadsandelar av det ekologiska. 67 procent av maten på tallriken av svenskt ursprung, 43 procent är ekologiskt och 31 procent svekologiskt, räknat i kg.

”En förklaring är att kommuner och regioner monterar ner sina ekomål. 2017 hade 88 procent av kommunerna och regionerna mål för ekologiska inköp. 2020 hade andelen med ekomål minskat till 67 procent. Förändringen kom med senaste valet och nya politiska konstellationer som förordar svenskt framför ekologiskt”, uppger Mimi Dekker verksamhetsledare på Ekomatcentrum, i ett pressmeddelande.

Grafik från Ekomatcentrum
Grafik från Ekomatcentrum.

Brist på ekolivsmedel

Regionerna minskar sina inköp av ekologiskt mer än kommunerna, såväl i volym som värde. Där har de ekologiska inköpen har minskat med nästan 5 procentenheter under tidsperioden första halvåret 2019–2021.

Enligt Ekomatcentrum försöker kommunerna att nå ekomålen, men bristen på ekolivsmedel sätter käppar i hjulen.

Inköpen av baljväxter från ekologisk produktion har dock ökat med 5 procentenheter under perioden. Nästan 80 procent av alla baljväxter som säljs har ekologiskt ursprung och 30 procent är av svenskt ursprung.

Baljväxter billigaste proteinkällan

Ekomatcentrum skriver att den offentliga sektorns inköp av baljväxter ”är en försvinnande liten andel av de totala inköpen” och utgör endast 2 promille räknat i kronor. Men i kilo utgör baljväxter 4,3 procent.

Protein från kött och chark utgör 8,5 procent av totala inköpen räknat i kg, men utgör nästan 20 procent av de totala livsmedelsinköpen i offentlig sektor, enligt Ekomatcentrum.

Ekomatcentrum

Ekomatcentrum är en ideell förening som arbetar med mat och hållbarhetsfrågor.
Föreningens syfte är att verka för en bättre miljö och hållbar produktion av livsmedel på lång och kort sikt.
Föreningen verkar genom att sprida information om miljö, klimat och ekologiska produkter och bidrar därmed till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel.
Föreningen vill verka för att små och stora företag samt konsumenter som ställer högre miljö- och klimatkrav vid köp och handel med livsmedel.