Radar · Inrikes

Åtstramad lagstiftning gör hemlösa omedvetet kriminella

Hemlösa som skriver sig på en adress där de inte bor, i regel för postgångens skull, har drabbats hårt av en lagändring som genomfördes 2018.

Enligt lag är det straffbart att skriva sig på fel adress i Sverige, en åtgärd som är tänkt att sätta stopp för välfärdsbrottslighet. En granskning som Hem & Hyra har gjort visar dock att lagen slår hårt mot några av samhällets mest utsatta, nämligen de hemlösa, som ofta bara behöver en adress dit posten kan skickas.

Det var sommaren 2018 som den nya lagändringen trädde i kraft. Den stipulerar att det numera är olagligt att folkbokföra sig på en annan plats än där man bor. De som trotsar lagen riskerar böter eller i värsta fall fängelse i upp till två år.

Regeringen motiverade lagändringen med att man ville komma åt den organiserade brottsligheten, som satt i system att olagligt tjäna pengar på det svenska välfärdssystemet. Det kan exempelvis handla om bidragsbrott kopplat till en adress, där pengarna hamnar i fickan hos personer som inte bor på adressen.

Människor utan uppsåt att fuska med systemet skulle dock inte bli föremål för åtal, förklarade justitieminister Morgan Johansson (S) i en intervju med Sveriges Radio i början av 2018.

– Reglerna säger att där du tillbringar din huvudsakliga dygnsvila där ska du vara skriven. Sen kan man säga att när det gäller ringa fall, där det inte finns syfte att utnyttja systemet till exempel, där kommer man inte att åtala, sa han då.

Hemlösa fastnar i nätet

En granskning som tidningen Hem & Hyra har gjort, där man gått igenom alla folkbokföringsbrott i Sverige från juli 2018 till december 2020, framgår det dock att lagen har slagit hårt mot hemlösa.

Av de totalt 123 åtal som väckts under perioden har 50 åtal kopplats till hemlösa personer, där det enligt Hem & Hyra inte går att urskilja någon grövre brottslighet. Det handlar helt enkelt om personer som behöver en plats dit deras post kan skickas.

Enligt Hem & Hyra är flera av de hemlösa som drabbats helt omedvetna om att de begår ett brott när de skriver sig på en adress där de inte bor. När de senare åtalas kommer beskedet som en stor överraskning.

Hem & Hyra har sökt justitieminister Morgan Johansson som avböjt att kommentera.

Så genomförde Hem & Hyra sin granskning

Hem & Hyra har granskat samtliga åtal för folkbokföringsbrott, från den 1 juli 2018 till och med sista december 2020.
Tidningen har sorterat in 123 åtalade personers motiv i elva kategorier, baserat på på uppgifter i dokument och vittnesmål – hemlös (50), motiv oklart (18), bostadsfusk (12), hotbild (11), bidragsfusk (11), separation (8), annan brottslighet (4), undvika myndigheter (4), arbetsmarknadsfusk (2), relationstrakasseri (2) och försäkringsfusk (1).
Via en fritextsökning på valda och och fraser i 650 domstolsdokument i Hem & Hyras egen databas har vi undersökt kopplingen till organiserad brottslighet samt välfärdsfusk. Sedan har de på samma sätt undersökt de åtalades bakgrund via andra rättsdatabaser samt via myndigheter som utreder grov brottslighet.
Via uppgifter från polisens anmälningsregister har Hem & Hyra kunnat placera polisanmälningar geografiskt över landet, även om de inte har lett till åtal.
Granskningen är en ögonblicksbild från årsskiftet då en majoritet av fallen ännu inte var avslutade.
Källa: Hem & Hyra