Radar · Miljö

Nigerianska bönder vann i domstol mot oljejätten Shell

Geert Ritsema, dåvarande kampanjledare för miljöorganisationen Friends of the earth och käranden Eric Dooh, under en rättegång 2013 i de nigerianska jordbrukarnas rättsfall mot Shell.

En domstol i Nederländerna slår fast att oljejätten Shells nigerianska dotterföretag är skyldig till flera oljeläckage i två byar i Nigerdeltat. Företaget åläggs att betala kompensation till bönderna för de föroreningar som orsakats.

Det var 2008 som fyra jordbrukare i regionen med stöd av miljöorganisationen Friends of the earth lämnade in en brottsanmälan mot oljegiganten Shells dotterföretag i Nigeria för förlorade inkomster på grund av föroreningar i mark och vatten som åsamkats av flera oljeläckage i två byar i området.

Nu, efter 13 års juridiska strider, slår en nederländsk domstol fast att företaget är skyldig till flera oljeläckor i byarna och skall betala kompensation till bönderna för skadorna de orsakat, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Men endast två av de fyra jordbrukare som startade rättsstriden är i dag vid liv.

”Slutligen finns det rättvisa för det nigerianska folket som lider av konsekvenserna av Shells olja. Det är en bittersöt seger, eftersom två av målsägarna, inklusive min far, inte levde tillräckligt länge för att se slutet på denna rättegång. Men den här dom ger hopp för framtiden för folket i Nigerdeltat”, säger Eric Dooh, barn till en av jordbrukarna, i ett pressmeddelande.

Miljöorganisationen Friends of the earth beskriver dagen för domslutet som en hoppfull dag för alla som blivit offer för oljebolagens föroreningar och kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

”Men inget offer ska behöva vänta i 13 år för rättvisa”, Twittrar organisationen.

Hävdar sabotage

Shell hävdar att de fortsätter att tro att oljeläckagen orsakats av sabotage.

”Vi är därför besvikna över att denna domstol har gjort en annan bedömning av orsaken till dessa läckor och att den finner SPDC (dotterföretaget) ansvarig för det, säger Shell i ett uttalande enligt Reuters.

Beloppet som ska betalas till bönderna ska meddelas av domstolen vid ett senare tillfälle. Företaget åläggs också att installera specialutrustning vid en av oljeledningarna för att förhindra nya läckor.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV