Radar · Morgonkollen

Fler miljögifter i Mälaren än i andra sjöar

En ny forskningsrapport har påvisat många miljöstörande ämnen i Sveriges tre största sjöar : Vänern, Vättern och Mälaren.

Många miljöstörande ämnen har påvisats i Vänern, Vättern och Mälaren, visar en ny forskningsrapport som presenteras i dag av Sveriges Lantbruksuniversitet. Högst är halterna i Mälaren, rapporterar P4 Västmanland.

I ett drygt år har forskarna tagit prover med några månaders mellanrum i Sveriges största sjöar och intilliggande vattendrag och vattenverk och har bland annat hittat läkemedelsrester, rester av hormonämnen, koffein, nikotin, industriämnen, bekämpningsmedel och andra kemikalier.

Det handlar oftast om mycket små halter, men vid ungefär hälften av mättillfällena uppmättes halter av både hormoner och kemikalier som var högre än gränsvärdena för ytvatten.

Proverna i Mälaren visar högre halter av de miljöstörande ämnena, vilket kan bero på den höga befolkningstätheten runt sjön och den mindre mängden vatten. Halterna i vattendragen är högre än i sjön.

– Nästa steg kommer att vara att undersöka hur ämnena påverkar människokroppen, säger forskaren Oksana Golovko till P4 Västmanland.