Radar · Utrikes

Ny sammanställning: Fattiga länder förlorar hundratals miljarder på vaccinojämlikheten

Bara en dryg procent av befolkningen i världens fattigaste länder har vaccinerat sig.

Världens allra fattigaste länder förlorar nästan 330 miljarder kronor i förluster sett till BNP 2021, på grund av vaccinojämlikheten. Det visar en ny datasammanställning från WHO, UNDP och Oxforduniversitetet.

Endast en dryg procent av befolkningen i världens fattigaste länder har hittills vaccinerat sig mot covid-19.

Vaccinomjämlikheten är fortsatt ett omfattande problem på ett globalt plan. Den nya sammanställningen från WHO, UNDP och Oxforduniversitetet visar exakt hur stor skillnaderna är.

Datasammanställningen visar att en vaccinationsgrad på 70 procent kräver 0,8 procents ökade sjukvårdskostnader för rika länder. För låginkomstländer ser det inte likadant ut. För sådana nationer leder en vaccinationsgrad på 70 procent till en 57 procent stor ökning av sjukvårdskostnaderna.

–Jag har tidigare argumenterat för att det är moraliskt fel att mina läkarkompisar i Uganda dör för att de inte kunnat vaccinera sig, säger professor Stefan Swartling Petersson till Sveriges Radio.

Han menar vidare att det är i allas intresse att vi i den rika delen av världen hjälps åt för att minska ojämlikheterna. Petersson är dessutom väldigt kritisk till att vi nu prioriterar att vaccinera barn, som väldigt sällan blir särskilt sjuka av smittan.

– Det är irrationellt att vaccinera barn innan vi har vaccinerat upp sjukvårdsanställda och riskgrupper i hela världen. Det är både moraliskt, epidemiologiskt och ekonomiskt fel att göra det, säger han.