Radar · Inrikes

Shekarabi KU-anmäls för oklar styrning

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S).

Vänsterpartiet anmäler socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) till KU för hans och regeringens, som V anser, bristande styrning av Försäkringskassan. Resultatet blir utförsäkrade sjuka och folk som nekas sjukpenning.

– Så länge de dubbla budskapen finns så kommer människor att drabbas, säger Ida Gabrielsson, talesperson i socialförsäkringsfrågor för V som vill att riksdagens konstitutionsutskott ska granska styrningen.

De dubbla budskap hon talar om syftar på att regeringen redan i slutet av förra året flaggade för lättnader i sjukförsäkringen när en person har varit sjukskriven i 180 dagar.

Den lagändringen genomfördes i mars i år och innebär att personen inte ska bli utan sjukpenning och tvingas söka arbete brett, om det är troligt att personen före dag 365 kan gå tillbaka till sitt vanliga jobb.

Men samtidigt har regeringen i regleringsbrevet till Försäkringskassan för 2021 gjort klart att myndigheten ska se till att riksdagens mål om att frånvaron på grund av sjukskrivning ska ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå. Och rehabilitering och samverkan mellan arbetsgivare, myndigheter och andra ska göra att ”sjukpenningtalet minskar”, enligt regleringsbrevet. Budskapen går inte ihop, anser Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet och Ida Gabrielsson pekar i anmälan även på två rapporter från Inspektionen för Socialförsäkringen som visar på stora brister i Försäkringskassans handläggning av sjukförsäkringsärenden och ärenden om aktivitetsersättning.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV