Radar · Mänskliga rättigheter

Lund får ny myndighet för mänskliga rättigheter

Jämställdhetsminister Märta Stenevi vill förlägga den nya myndigheten för mänskliga rättigheter i Lund.

Den nya myndigheten Institutet för mänskliga rättigheter förläggs till Lund. Det har regeringen beslutat i dag. ”Där finns en upparbetad akademisk kompetens kring mänskliga rättigheter”, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi till TT.

Institutets uppgift blir att främja, undersöka och rapportera om arbetet för mänskliga rättigheter på nationell nivå. Kort sagt om och hur Sverige lever upp till de konventioner om mänskliga rättigheter vi undertecknat.

– Utvecklingen i omvärlden är att mänskliga rättigheter allt oftare ifrågasätts, begränsas och åsidosätts. Och då är det viktigare än någonsin att man har strukturer på plats som främjar och skyddar de mänskliga rättigheterna, säger Stenevi.

Den nya myndigheten får en mer självständig, oberoende roll än vanliga förvaltningsmyndigheter. Tanken är att den ska verka på ”armlängds avstånd” från regeringen, enligt Stenevi.

Uppdraget fastställs i en proposition till riksdagen och ändringar i institutets verksamhet måste beslutas av riksdagen.

Styrelsen ska utses av regeringen, men den utser i sin tur självständigt ordförande och direktör för institutet.

En särskild utredare får nu i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av den nya myndigheten. Utredaren ska föreslå och vidta de åtgärder som krävs för att myndigheten ska kunna inrättas den 1 januari 2022.

Utredaren ska bland annat lämna förslag till instruktion och regleringsbrev samt bemanna myndigheten i begränsad utsträckning. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2021.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV