Radar · Arbetskritik

Så påverkar ny teknik och kriser framtidens jobb

Civilingenjörer kan få mer kreativa arbetsuppgifter i framtiden.

Teknikskifte av ondo eller godo? Flera tjänstemannajobb kan försvinna i framtiden, speciellt inom kvinnodominerade yrken, men i vissa branscher blir arbetsuppgifterna mer kreativa, enligt en undersökning från Unionen.

Samtidigt som tekniken underlättar så har den i ett samhälle som värderar arbetet högt alltid setts som ett hot mot arbetstillfällen. Fackförbundet Unionen har tittat närmare på hur tjänstemännens arbetsmarknad i Sverige kan komma att te sig de kommande fem åren, med ny teknik, automatisering och även corona i åtanke. För att utföra förutsägelsen har Unionen använt AI-teknik och världsomfattande arbetsmarknadsdata.

Rapporten innehåller slutsatser som rör områdena IT, handel, så kallade kunskapsintensiva tjänster och tillverkningsindustrin. Över 70 procent av svenska tjänstemän är verksamma inom dessa branscher, och det visar sig att det framför allt är administrativa uppgifter som kan komma att bli föremål för automatisering; det kan till exempel gälla uppgifter som utförs av ekonomiassistenter, företagssäljare och kundtjänstpersonal.

Kvinnodominerade yrken i riskzon vid kriser

För andra yrken kan tekniken vara förstärkande, det vill säga de rutinartade arbetsuppgifterna blir färre och de kreativa fler. Här listas bland annat marknadsanalytiker, apotekare och civilingenjörer. Rapporten identifierar också ett antal yrken där det kommer att råda brist på arbetskraft i framtiden: Mjukvaru- och systemutvecklare, processanalytiker, dataanalytiker, industridesigners, specialister inom miljöskydd och miljöteknik och IT-säkerhetsspecialister.

Man har också tittat på vilka yrken som påverkas mest av coronakrisen och andra ekonomiska kriser. Försäljnings- och marknadschefer och chefer inom tillverkning riskerar att drabbas hårt och vad gäller yrken som riskerar att drabbas vid neddragningar och samtidigt har en hög andel arbetsuppgifter som går att automatisera återfinns många kvinnodominerade yrken: Löne- och personaladministratörer, telefonförsäljare och redovisningsekonomer.