Radar · Migration

Rädda Barnen: Ta emot barnen från lägren

Flyktinglägret på Lesbos uppges vara totalförstört.

Tusentals människor, däribland många barn, har förlorat sina hem efter den brand som härjat i Greklands största flyktingläger Moria. Rädda Barnen vill se att den svenska regeringen agerar. – Sverige borde bidra genom att ta emot barn från lägren, säger Emil Grönwall på organisationen.

Rädda Barnen har länge pekat på att Sverige tillsammans med andra EU-länder behöver ta emot barnen från Grekland. Under onsdagen meddelade den norska regeringen att man kommer att hämta 50 personer från Morialägret på den grekiska ön Lesbos, primärt barnfamiljer.

Rädda Barnen uppmanar den svenska regeringen att göra likadant.

Sverige sa nej

– Det här är inte bara ett grekiskt problem, det är ett problem för hela Europa och vi måste hitta en gemensam lösning, säger Emil Grönwall, policyrådgivare på Rädda Barnen.
 
– Vi har uppmanat Sveriges regering att ta i den här frågan och att Sverige borde bidra genom att ta emot barn från lägren. Det är fruktansvärt att det har fått gå så här långt, säger han.

Även EU-kommissionen har upprepade gånger under det senaste året uppmanat medlemsländerna att ta emot främst ensamkommande unga från Moria, för att avlasta de grekiska myndigheterna.

Sverige hör till de länder som tidigare sagt nej, med hänvisning till juridiska skäl, och något nytt erbjudande har heller inte kommit.

Migrationsverkets bord

– Jag har inte varit i kontakt med Sverige i den här frågan i dag, säger EU:s inrikes- och migrationskommissionär Ylva Johansson till TT, som i nuläget främst väntar på besked om vad Grekland vill ha hjälp med.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) säger i en skriftlig kommentar till TT:

”Sverige har under lång tid tagit ett mycket stort ansvar när det gäller flyktingmottagande. Vad gäller en eventuell överföring av asylsökande från Grekland så är det Migrationsverket som fattar beslut och inte regeringen. När ansvar för en asylansökan kan övergå från en medlemsstat till en annan regleras i Dublinförordningen. Eftersom vi har självständiga myndigheter kan regeringen inte påverka hur Migrationsverket tillämpar dessa bestämmelser i enskilda fall”, säger Johansson.

Akut lägeSituationen för människorna som bor i lägret har länge varit akut och branden förvärrar den ytterligare, menar Emil Grönwall på Rädda Barnen.

– De har ingenstans att ta vägen, säger han och fortsätter:

– Många barn har inte tillgång till rent vatten, många saknar tillgång till hälso- och sjukvård och vi vet att covid-19 har börjat spridas i lägren. Det är omöjligt att ha någon social distansering, säger Emil Grönwall.