Radar · Miljö

Nya miljökrav på persontransporter ska skynda på omställningen

Uthyrning av sparkcyklar är en typ av persontransport som får nya kriterier för miljöcertifiering.

Bra miljöval går ut med nya kriterier för att få märka persontransporter som miljövänliga. Tidigare har kraven varit samma för alla typer av transporter, men nu får varje transportslag egna kriterier. På så vis hoppas man kunna påskynda utvecklingen i de olika branscherna.

Bra miljöval-märkningen har funnits på persontransporter sedan 1994, men kraven har varit desamma oavsett typ av färdmedel. Nu har kriterierna uppdaterats.

– Genom att ha anpassade krav för respektive färdsätt kan vi enklare driva på utvecklingen av ett hållbart transportsystem. Förhoppningsvis kommer det att hjälpa resenärer och upphandlare att välja transporttjänsterna med lägst miljöpåverkan, säger Eva Eiderström, chef för Bra Miljöval, i ett pressmeddelande.

De olika färdsätten som får nya krav är cykel- och bildelning, taxi, långfärdsbuss, stads- och regionbuss, spårtrafik och fartyg.  Syftet är att påskynda en miljövänlig utveckling i respektive bransch genom att minska klimatpåverkan och hälsofarliga utsläpp.

Cykeldelning, som även inkluderar sparkcykeluthyrning, kan ses som ett miljövänligt alternativ jämfört med många andra transportmedel. Men för att se till att man tar så stor miljöhänsyn som möjligt även här ställer Bra miljöval krav på att bland annat kontrollera klimatpåverkan vid tillverkningen av fordon och batterier vid nyinköp, att service och reparation går till på ett så resurssnålt sätt som möjligt och att minst 50 procent av den el som används för driften är miljömärkt.

En av de transportaktörer som kommer att ansöka om miljömärkningen är Skånetrafiken.

– Trafikens märkning med Bra Miljöval hjälper oss att på ett enkelt och tydligt sätt kommunicera vår trafiks miljöprestanda till våra kunder, medarbetare och allmänheten samtidigt som den hjälper oss att styra mot våra mål, säger Iris Rehnström, miljö- och hållbarhetsansvarig på Skånetrafiken, i pressmeddelandet.

Fakta: Bra Miljöval

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens märkning och har funnits sedan 1990.
Märkningen är den enda i Sverige som bedrivs av en miljöorganisation.
Märkningen är en tredjepartsmärkning, vilket innebär att den inte har någon koppling till vare sig säljare eller köpare.
Idag märks produkter och tjänster inom tolv olika verksamhetsområden.
Källa: Naturskyddsföreningen