Radar · Inrikes

Astra Zeneca pausar vaccintest: ”Rutinåtgärd”

Astra Zeneca har pausat sina tester av ett vaccin mot covid-19.

Astra Zeneca trycker på pausknappen för den tredje fasen av kliniska studier av sitt covid-19-vaccin. Anledningen är att en försöksperson i Storbritannien har drabbats av en potentiellt oförklarlig sjukdom. ”I stora studier kan sjukdomar inträffa slumpmässigt”, kommenterar Astra Zeneca i ett uttalande.

En försöksperson i Storbritannien som deltar i Astra Zenecas tredje och avslutande fas av kliniska studier av sitt covidvaccin har drabbats av en sjukdom som eventuellt kan ha samband med försöken.

Enligt The New York Times källor rör det sig om transversell myelit, en ovanlig neurologisk sjukdom som angriper ryggmärgen och som ofta orsakas av en virusinfektion.

Som en säkerhetsåtgärd stoppas därmed fas tre-testerna tills vidare. Astra Zeneca vill inte låta sig intervjuas av TT, utan skickar ett skriftligt uttalande:

”Det handlar om en rutinåtgärd som vidtas när det finns en potentiellt oförklarlig sjukdom inom en klinisk studie, för att säkerställa att vi upprätthåller studiens integritet. I stora studier kan sjukdomar inträffa slumpmässigt, och för att kontrollera detta noggrant granskas sådana händelser oberoende”, kommenterar företaget i ett mejl.

Uppehåll i kliniska tester är inte ovanliga och företaget understryker att sjukdomsfallet inte nödvändigtvis har med vaccintesterna att göra, rapporterar statsnews.com.

Skyndar på utvärderingen

Astra Zeneca uppger sitt uttalande till TT att det är en oberoende kommitté som ska granska fallet.

”Vi arbetar för att påskynda granskningen av den enskilda händelsen för att minimera den eventuella påverkan på studiens tidslinje. Vi fäster den största betydelse vid deltagarnas säkerhet och har de högsta säkerhetsrutinerna i våra kliniska studier”, skriver Astra Zeneca.

Det är nu inte klart när testerna återupptas.

Aktiemarknaden reagerar dock negativt på nyheten. I efterhandeln på New York-börsen rasar Astra Zeneca mer än åtta procent samtidigt som vaccinkonkurrenten Moderna stiger mer än fyra procent. Aktier i Astras indiska dotterbolag Astra Zeneca Pharma India är ned mer än tolv procent.

Den person som insjuknat ingick i studierna för det vaccin som Astra Zeneca utvecklar tillsammans med forskare vid Oxford University, vilket är det vaccin som Sverige i augusti slöt avtal om.

50 000 ska testa

Företaget gick i slutet av augusti in i den tredje fasen i USA. Uppemot 30 000 vuxna från olika etniska grupper, med spridning i ålder och geografi, skulle då börja testas. Alla dessa har ännu inte inlett sina tester.

Sedan tidigare pågår kliniska studier på vaccinet i Storbritannien, Brasilien och Sydafrika, och sådana förväntas inledas även i Japan och Ryssland. Totalt kommer omkring 50 000 personer att testa den nya vaccinkandidaten.

Astra Zenecas förhoppning var att resultaten från fas 3-studien ska vara färdiga senare i år.

Den drabbade försökspersonen väntas återhämta sig.