Radar · Miljö

Skogsskador från djur fortsatt på för hög nivå

Skogsskador orsakade av älg och andra hjortdjur är fortsatt på en för hög nivå, meddelar Skogsstyrelsen.

Bara tre av landets 132 älgförvaltningsområden klarar det nationella målet för viltskador, meddelar Skogsstyrelsen efter den årliga inventeringen av skogsskador som har orsakats av älg och andra hjortdjur.

För att klara det långssiktiga nationella målet får som mest fem procent av tallarna skadas av vilt.

”Det finns tyvärr många områden där skadorna fortfarande ligger på katastrofala nivåer, det vill säga där mer än var femte tall skadas under ett enskilt år”, säger Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Inventeringens resultat används i första hand som underlag för beslut om älgjakt. Skogstyrelsen uppmanar nu därför landets jägare att nå avskjutningsmålen i älgjakten.

Två av de tre områdena som klarar målet ligger i Gävleborgs län, det tredje finns i Östergötland.

Skadorna beräknas kosta skogsnäringen över sju miljarder kronor per år.