Radar · Inrikes

Nytt rekord för svenska vindkraftverk

Markbygden 1101 utanför Piteå.

I år slår svenska vindkraftverk nytt rekord med 40 procent högre produktion av el än under samma period i fjol. Att vindkraftverken blivit både större och bättre, är den främsta förklaringen till ökningen, enligt Daniel Kulin på branschorganisationen Svensk vindenergi.

Under 2020 har vindkraftverken i Sverige hittills producerat 20 terawattimmar el, vilket är en ökning med 40 procent i jämförelse med samma period 2019.

Att våren har varit blåsig är en bidragande faktor. Men den främsta orsaken bakom den höga produktionen beror på annat, enligt Daniel Kulin, analytiker hos branschorganisationen Svensk vindenergi.

– Teknikutvecklingen har gjort vindkraftverken mycket större, och man har lärt sig bygga dem billigare, säger han till TT.

Fångar mer vind

Arean på de största turbinerna i dag är ungefär fyra gånger större än de största turbinerna för tio år sedan. Större rotorer fångar mer vind och priset per area halveras.

– De kommer också upp på högre höjd där det blåser mer, vilket gör att verket är i drift under fler timmar, säger Daniel Kulin.

Det har också skett en förändring på marknaden, vad gäller finansieringskällorna. Tidigare finansierades många vindkraftverk av av riskkapital eller lån med höga räntor. Nu har försäkringsbolag, pensionsfonder och liknande, som i regel investerar på längre sikt, också börjat finansiera vindkraftverk, berättar Daniel Tulin.

Fortsätter expansionen i samma takt som i dag, kan vindkraftverken täcka en tredjedel av Sveriges elanvändning om bara drygt två år.

Det är framförallt i stora parker i Norra Sverige, som utbyggnaden sker.

– Det uppförs vindkraftverk från södra Sverige till nordligaste Norrland, men det stora antalet byggs norr om Gävle och väster om Piteå, säger Daniel Kulin.